Severočeské vodovody a kanalizace
Výroba a dodávka pitné vody Teplice

CZKSlužby SčVK v regionech Ústeckého a Libereckého kraje

Severočeské vodovody a kanalizace provozují veřejné vodovodní a kanalizační sítě v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

Komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod.

Služby:
- čistírna odpadních vod - čištění odpadních vod.
- úprava pitné vody a dodávka pitné vody
- odvádění odpadních vod.

Zákaznický - havarijní mobil: 601 267 267

Naše činnost:
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- provozování průmyslových vodovodů a kanalizací
- čistírny odpadních vod a úpravny vody
- rozbory pitných a odpadních vod
- vodní hospodářství
- projektová činnost
- čištění a revize kanalizací kamerovými vozy
- vyhledávání poruch vodovodů měřícím vozem
- likvidace tekutých odpadů a zahušťování čistírenských kalů
- montáž měřidel vody a další.


Slogan:

Zásobuje pitnou vodou 1, 1 mil. obyvatel.


Katalog firem:    

Čističky odpadních vod

,  

Vodárenství

,  
Štítky:

Ústí nad Labem, Liberec, čištění a revize kanalizací, havariní služba voda