Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

CZKStudium stavebnictví, architektonické tvorby, pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb

Střední průmyslová škola stavební se sídlem v Českých Budějovicích poskytuje svým studentům čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. Je určena pro studenty, kteří ukončili devátý ročník základní školy a pro uchazeče po vyučení. Máme stoletou historii a pro všechny vyučované obory má škola odborně kvalifikovaný učitelský sbor.

Studijní obory:
- stavebnictví (architektonická tvorba, pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, stavební obnova)
- geodézie a katastr nemovitostí
- zakončeno maturitní zkouškou.

Vybavení školy:
- jazykové učebny
- přednášková aula
- laboratoře
- tělocvična
- knihovna.

Naše škola také zabezpečuje dálkové studium v řádném pětiletém studijním programu nebo ve zkráceném tříletém studiu pro zájemce s maturitou v jiném studijním oboru.

Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce, nebo dále pokračují ve studiu stavitelství či architektury na některé z vysokých škol.


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,  
Štítky:

stavební průmyslovka, střední průmyslová škola stavební České Budějovice, dálkové studium, denní