DMC management consulting s.r.o.


Sluštická 1627/14, Praha 10 100 00
Společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů.

HR OUTSOURCING (OUTSOURCING PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ)
- servis v jakékoli oblasti řízení lidských zdrojů
- vhodný převážně pro společnosti, kde by stavba vlastního personálního oddělení byla finančně a časově náročná a u společností, které vstupují na trh a potřebují rychle a kvalitně zavést HR procesy a zároveň nabrat a proškolit vhodný tým
- personalista zajišťuje - nábor zaměstnanců (zpracování požadavků, došlých životopisů, jejich evidence, zajištění zpětné vazby pro uchazeče, pohovory s uchazeči, organizace 2.kol s manažery), zaměstnanecký servis (zpracování pracovně-právních dokumentů, kontakt se zaměstnanci), manažerský servis (poradenství manažerům v oblasti řízení, vzdělávání atp.), organizace školení, odměňování, propouštění (konzultace s manažery, zpracování dokumentů, komunikace se zaměstnancem, výstupní materiály atp.).

NÁBOROVÉ PROJEKTY
- návrh procesu náboru a dokumentů (pracovní profily, dopisy uchazečům, grafické zpracování prezentace společnosti - inzerce, web prezentace, prezentace na vysokých školách)
- vyhledání vhodných dodavatelů zdrojů pro efektivní nábor – list personálních agentur, dohodnutí výhodných podmínek spolupráce
- pravidla pro interní výběrová řízení
- zavedení systému hodnocení uchazečů, proškolení manažerů ve vedení pohovorů
- zavedení databáze uchazečů
- specialista na hromadné nábory
- kvalitní metodologie pro výběr uchazečů o zaměstnání za pomocí Assessment Center upravených vždy dle zaměření klienta (výroba, finance, obchod, servis, kvalita atp.)

ASSESSMENT CENTRA, DEVELOPMENT CENTRA
Výhodou Assessment Centra je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku. Závěrečné hodnocení je tedy vysoce relevantní a komplexní.
- Selekce vhodných kandidátů na různé úrovně pozic od manažerských až po klíčové specialisty či dělnické profese
- Rychlé a efektivní obsazení jednotlivých pozic
- Výrazné šetření nákladů klienta na hromadný nábor až o 40%
- Zvětšení motivace u zaměstnanců a zároveň zmenšení jejich fluktuace

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
- návrh na školení zaměstnanců vycházející z hodnocení zaměstnanců, požadavků nadřízeného a nároků na danou pracovní pozici
- organizace - výjezdní zasedání, sportovní hry pro posílení týmového ducha a další rozvoj společnosti
- pravidelná školení pro nové zaměstnance
Nové metody vzdělávání:
- manažerské školení B2B
- výchova mistrů v Čechách (školení mistrů)
- lean management (štíhlá výroba)
- interwiev skills (efektivní vedení pohovoru)

FUNNELMIND je nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích projektů a podporu změn a inovací ve společnosti.
- Moderní metoda FunnelMind
identifikuje příčiny problémů ve společnosti a na jejich základě se následně zvolí vhodný vzdělávací program či program změn
- Efektivní metoda FunnelMind
maximalizuje utřídění a zavádění nově získaných poznatků do praxe
- Spolehlivá metoda FunnelMind
čerpající z ověřených vzdělávacích nástrojů (koučink, týmový koučink, interaktivní a projektivní techniky, modelové situace atp.) je výsledkem dlouhodobé spolupráce společností DMC management consulting, s.r.o. a YELLOW POINT, spol. s r.o.

TWI & Kata akademie
TWI (Training Within Industry) je vysoce efektivní vzdělávací metoda, která implementuje základní zeštíhlující standardy přímo v provozu klienta.
TWI metoda obsahuje čtyři moduly
- Pracovní instrukce (Job Instruction) - jak by měl vedoucí pracovník školit zaměstnance, jak správně předávat instrukce a zaškolovat v pracovních operacích
- Pracovní vztahy - jak zlepšovat spolupráci s ostatními pracovníky, řeší role vedoucího, vztahy na pracovišti a týmovou spolupráci
- Pracovní metody - praktické využití Lean a dalších zlepšovacích metod v běžné praxi - řeší jak lépe využívat materiál, strojů a lidských zdrojů
- Bezpečnost práce - bezpečnostní zásady jako součást pracovních postupů - co je příčinami nehod a zranění na pracovišti).
TWI také nabízí modul pro trenéry a školitele Train The TrainerProgram je součástí Toyota Production System (TPS) a vede zaměstnance ke standardizaci TPS metod, implementuje tyto metody do běžné praxe a učí vedoucí pracovníky jejich využití.

AC HUMMER - strategická hodnotící hra pro manažery a inženýry
- osobnostní testy zaměřené na kvalitu, koncentraci, odolnost proti stresu, řešení problémových situací
- týmové hry zaměřené na schopnost spolupráce a komunikace, organizační schopnosti, dodržování instrukcí a metodik, vůdcovství
- testy manuální zručnosti
- odborné testy: technologie, kvalita, konstrukce, elektro
- zajištění hodnotících center na zakázku nebo odprodej licence na AC Hummer

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ, OTEVŘENÉ KURZY na všechny moduly.

PERSONÁLNÍ PROCESY
- zajištění kvalitního zázemí pro optimalizaci procesů ve společnosti, hodnocení stávajících procesů a navržení změn
- vedení projektového týmu, využití nestrannosti a nezatíženosti tzv. provozní slepotou.

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
- metoda pro pravidelné hodnocení zaměstnanců (příprava na klíč)
- proškolení manažerů v komunikaci s podřízenými během hodnocení, v motivačních rozhovorech, ale i korekcích a nepříjemných zprávách
- nastavení provázanosti hodnocení zaměstnanců s dalšími procesy – změny mezd, školení zaměstnanců, další profesní růst.

ODMĚŇOVÁNÍ
- zpracování jednoduchých, flexibilních a kvalitních pracovních náplní, které se stanou nástrojem k řízení podřízených
- zavedení procesu změn pracovních náplní a organizace společnosti
- zavedení systému platových úrovní zaměstnanců ve vztahu na pracovní náplň a zařazení zaměstnance ve struktuře
- motivační systémy odměňování zaměstnanců – bonusové programy, provizní systémy, zaměstnanecké výhody..

OUTPLACEMENT
- řízení procesu hromadného propouštění, hromadné propouštění.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY
- audit a zavádění personálních procesů
- management audit - ohodnocení schopností managementu, srovnání s trhem, plán vzdělávání, změny v hodnocení funkcí, organizační struktuře či řídících procesech
- one to one coaching (koučování) - efektivní způsob, jak vychovat vlastního personálního manažera..

Produkty
  • činnosti dodávané externě, externí personální poradenství, externí ekonomické procesy, outsourcing podnikového procesu
  • podnikatelské poradenství, manažerské poradenství, tvorba firemní strategie, tvorba kompetenčních modelů, poradenství řízení výkonnosti
  • orientace v pracovněprávní legislativě, personální plánování, systém náboru pracovníků, tvorba motivačního sytému zaměstnanců, lidské zdroje
  • jazykové kurzy pro firmy, speciální kurzy pro firmy, večerní kurzy pro firmy, přednášky pro zaměstnance, vzdělávání dospělých


Související články
Prodejte váš zavedený a fungující e-shop za nejlepší cenu

Byznys na prodej

Prodejte váš zavedený a fungující e-shop za nejlepší cenu

Chcete prodat zavedený a fungující e-shop? Máte skvělý produkt, spokojené zákazníky, ale už vás nebaví starat se o provoz, marketing a logistiku? Nebo máte jiné plány a potřebujete peníze na jejich realizaci? Pak je pro vás ideální řešení prodat váš e-shop na portále Byznys na prodej!


Od dopravy radioaktivních preparátů až po klinické audity a školení

M.G.P., spol. s r.o.

Od dopravy radioaktivních preparátů až po klinické audity a školení

Společnost M. G. P. spol. s r. o. se specializuje na široké spektrum činností, které zahrnují především dovoz, vývoz, distribuci a smluvní přepravu radioaktivních preparátů, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické účely. Firma také dodává přístroje pro detekci ionizujícího záření a produkty pro průmyslové aplikace. Věnuje se také klinickým auditům a školením a kurzům pro pracovníky v oblasti radiační ochrany.


Světoví výrobci dávají přednost informačnímu systému s propracovanou funkcionalitou

Minerva Česká republika, a.s.

Světoví výrobci dávají přednost informačnímu systému s propracovanou funkcionalitou

V dnešním rychle se vyvíjejícím průmyslovém světě je klíčové mít informační systém, který dokáže držet krok s požadavky daného výrobního odvětví. Proto se stále více výrobních firem více než k softwarovým balíkům s univerzálním použitím, přiklání k systémům oborově zaměřeným, jako je například QAD Adaptive ERP. Ten se v éře digitalizace a specializace stává nezbytným nástrojem pro výrobní společnosti, které chtějí zůstat efektivní a konkurenceschopné.


Jak prodat zavedenou firmu nebo úspěšně fungující byznys snadno a rychle?

Byznys na prodej

Jak prodat zavedenou firmu nebo úspěšně fungující byznys snadno a rychle?

Pokud hledáte způsob, jak prodat svůj byznys rychle, snadno a bezpečně, máme pro vás řešení. Byznys na prodej je portál, který vám umožní najít potenciální kupce pro váš byznys z celé České republiky i zahraničí. Na tomto portále si můžete vytvořit inzerát, ve kterém popíšete svůj byznys, jeho historii, finanční výkazy, konkurenční výhody, příležitosti a rizika. Také můžete nastavit cenu, kterou požadujete, nebo nechat kupce, aby vám nabídli svou nabídku.


Firemní články
TWI&KATA Akademie - Zapojte své zaměstnance do zlepšování a růstu firmy

TWI&KATA Akademie - Zapojte své zaměstnance do zlepšování a růstu firmy

V roce 2018 firma DMC management consulting s.r.o. otevírá poprvé kompletní akademii modulů TWI. Tuto akademii můžete absolvovat jako celek, nebo je možné navštívit pouze jednotlivé moduly.


TWI (Training within industry) - metoda, jejíž kouzlo objevují české firmy

TWI (Training within industry) - metoda, jejíž kouzlo objevují české firmy

TWI je metoda původně vyvinutá pro efektivní fungování válečného průmyslu v USA. Za 70 let své existence prošla velkým vývojem. Zásadní bylo její využití jako základu pro Toyota Production System – prvního programu Lean Manufacturing na světě. Poté se TWI vrátila do USA, kde prošla dalším zdokonalováním. Výsledkem je dynamický program praktického tréninku zlepšování základních dovedností vedoucích a všech, kdo řídí týmy. Trénink probíhá přímo v provozu s okamžitým zaváděním nabytých dovedností.


Setkání a školení pro personalisty a management - osvědčené i nové formáty

Setkání a školení pro personalisty a management - osvědčené i nové formáty

Personální řízení se stále vyvíjí. Personalisté i management firem by měli umět na tyto změny operativně reagovat. Pro snazší orientaci v nových trendech a změnách připravuje společnost DMC management consulting s.r.o. pravidelná setkání a školení v osvědčených i nových formátech. Navštívit můžete workshopy, snídaně i otevřená školení a kurzy. Vybere si každý personalista i manažer, kterému záleží na rozvoji jeho firmy a zaměstnanců. Každý z nabízených formátů setkání plní totiž rozdílné cíle.


Školení zákaznického přístupu a telemarketingu změní Vaše obchodní výsledky

Školení zákaznického přístupu a telemarketingu změní Vaše obchodní výsledky

O rozšíření obchodních dovednosti manažerů a reprezentantů firem se postarají školení obchodních dovedností, telemarketingu a zákaznického přístupu s DMC management consulting s.r.o. z Prahy.


Školení pro manažery v oblasti vedení lidí - vysoce interaktivní, Praha

Školení pro manažery v oblasti vedení lidí - vysoce interaktivní, Praha

Manažerských školení z oblasti vedení lidí najdete na trhu celou řadu, ne vždy však dokážou propojit efektivně teorii s praxí.


Školení trenérů udělá z vašich lektorů profesionály - Praha

Školení trenérů udělá z vašich lektorů profesionály - Praha

K čemu je dobré takzvané školení trenérů? Mít vzdělané zaměstnance není nikdy na škodu. A ani interní trenéři a lektoři by neměli zůstávat pozadu, neboť stále je prostor se zlepšovat.


Assessment Centra, Development Centra - výběrové a rozvojové metody v oboru lidských zdrojů

Assessment Centra, Development Centra - výběrové a rozvojové metody v oboru lidských zdrojů

Společnost DMC management consulting s.r.o., jež působí v oboru lidských zdrojů nabízí mimo jiné služby v oblasti HR také výběrové a rozvojové metody - Assessment Centra a Development Centra.


Interaktivní hry, outdoorové aktivity a studie pro osobnostní rozvoj - modul ABC klíčových dovedností

Interaktivní hry, outdoorové aktivity a studie pro osobnostní rozvoj - modul ABC klíčových dovedností

Interaktivní hry, outdoorové aktivity a případové studie pro osobnostní rozvoj zaměstnanců, to vše shrnula společnost DMC management consulting s.r.o. do projektu pod názvem ABC klíčových dovedností.


Rekvalifikace mistrů - akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí provozu

Rekvalifikace mistrů - akreditovaný vzdělávací program pro vedoucí provozu

Vzdělávací,rekvalifikační program pro mistry a vedoucí provozu akreditovaný MŠMT ČR s certifikátem s celostátní platností můžete získat díky otevřenému školení od DMC management consulting s.r.o.


Rekvalifikační kurz pro personalisty HR AKADEMIE, akreditovaný MŠMT

Rekvalifikační kurz pro personalisty HR AKADEMIE, akreditovaný MŠMT

Již tradičně pro Vás pořádáme akreditovaný kurz HR AKADEMIE.


Konference TWI & Kata a slavnostní křest českého překladu knihy Toyota Kata

Konference TWI & Kata a slavnostní křest českého překladu knihy Toyota Kata

Přínosem implementace principů metody Kata je zejména zvyšování výkonu firmy prostřednictvím zapojení všech úrovní zaměstnanců a neustálého zlepšování.


Dotace z fondů ESF na vzdělávání zaměstnanců Vám pomůže zajistit zkušený partner

Dotace z fondů ESF na vzdělávání zaměstnanců Vám pomůže zajistit zkušený partner

Vzdělávání zaměstnanců i manažerů je díky dotacím z fondů ESF snadněji dostupné pro každou firmu. Zvláště když pomůže zkušený partner, jímž je DMC management consulting s.r.o.


Workshop věnovaný řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty spojený s křtem nové knihy

Workshop věnovaný řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty spojený s křtem nové knihy

Rozvoji talentů ve firmách se věnuje kniha Toyota Talent od Davida Meiera, jejíž první české vydání právě vychází. Navštivte workshop na toto téma a potkejte se s autorem osobně!


Školení, kurz - Lean Management - štíhlá výroba

Školení, kurz - Lean Management - štíhlá výroba

Společnost DMC management consulting s.r.o. nabízí otevřená školení i firemní kurzy na míru pro oblast Lean Managementu (štíhlá výroba)... Vypracován je komplexní vzdělávací program, který seznámí účastníky se základními principy Lean Managementu i používáním pokročilejších nástrojů. Bere v úvahu firemní kulturu a týmovou spolupráci jako součást implementace Lean Managementu. Moduly Lean Management: - Základy štíhlé výroby a procesu - Workshop Lean v praxi - Lean pro technology a mistry - Eliminace plýtvání - 5S a Visual Management - Kaizen - Totální produktivní údržba (TPM) - Lean pro logistiku - Lean Six Sigma - základy - Podpora komunikace a motivace při implementaci štíhlé výroby - Role a standardy práce vedoucího v rámci implementace Lean - Lean v administrativě - Lean akademie I., II. V případě zájmu o bližší informace, termíny a ceny jednotlivých školení klikněte na odkaz níže nebo nám zavolejte.


Náborové projekty, outsourcing náborových projektů

Náborové projekty, outsourcing náborových projektů

Společnost DMC management consulting s.r.o. je zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů. Klienty jsou zejména společnosti, které procházejí změnami - organizační struktury, managementu, rozrůstáním nebo útlumem obchodních aktivit - všichni, kdo potřebují efektivně využívat lidské zdroje... Důležitou oblastí, na kterou se společnost zaměřuje, jsou náborové projekty. Rádi bychom Vám přiblížili Outsourcing náborových projektů (Interim Management). Jedná se o zajištění náborového profesionála, který působí v sídle společnosti klienta. - řídí celý proces náboru - reportuje přímo vedení společnosti - vystupuje jménem klienta a přijímá rozhodnutí, která jsou pro klienta nejvýhodnější - zastupuje klienta při propagaci - zpracuje kompletní audit stávajícího náborového procesu a vypracuje návrh na jeho případné zlepšení - zajistí proškolení vybraných zaměstnanců... Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit telefonicky nebo kliknětě na odkaz níže...


Akreditovaný rekvalifikační kurz HR AKADEMIE, pro personalisty

Akreditovaný rekvalifikační kurz HR AKADEMIE, pro personalisty

Akreditovaný rekvalifikační kurz HR AKADEMIE, určený zejména pro personalisty jednotlivých firem připravila společnost DMC management consulting s.r.o. také pro rok 2014. Jedná se o akreditovaný kurz. Jeho účastníci získají certifikát na pozici personalista s celostátní platností. Kurz je určen pro - zájemce na pozici personalista stávající personalisty, manažery střední a vyšší úrovně a majitele či ředitele firem. Kurz obsahuje: - teoretickou část vedenou manažery s úzkým propojením na praxi - řešení konkrétních případových studií, modelové situace, praktický nácvik, hraní rolí se záznamem na kameru a následným rozborem . HR PASSPORT - 13.-14.2.2014 Seznámení s moderními nástroji řízení lidských zdrojů Rozbor personálních procesů, návaznost na strategii firmy a efektivní využití nástrojů HR, zákoník práce PRACOVNÍ POZICE - 13.-14.3.2014 Systém popisů pracovních míst, trendy v tvorbě organizační NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ - 16.4.2014 Zásady efektivního výběru vhodných zaměstnanců a jejich stabilizace v prvních měsících ve společnosti Přehled o nových trendech v oblasti náboru, profesionální vedení osobního pohovoru, plánování lidských zdrojů INTERVIEW SKILLS - 14.-15.5.2014 Výběr zaměstnanců pomocí správně strukturovaných pohovorů a hodnotících technik Samostatná analýza informací z pohovoru, efektivní vyhodnocování výsledků přijímacího HODNOCENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - 18.-19.6.2014 Systémy hodnocení zaměstnanců, praktický nácvik hodnotících pohovorů Zpracování tréninkového plánu, organizace vlastního vzdělávacího programu, příprava rozpočtu na vzdělávání a hodnocení efektivity MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - 16.7.2014 Práce s motivačními nástroji (motivační strategie, balíčky benefitů HR BUSINESS PARTNER - 13.8.2014 Koncept HR Business partner, interní ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - 17.9.2014, 15.-16.10.2014 Tvorba mzdových systémů, odměňování, příplatky, bonusy, benchmarking, legislativa BOZP, ISO V PERSONALISTICE - 12. – 13. 11. 2014 Povinnosti zaměstnavatele v ochraně zdraví při práci, péče o zaměstnance projednávání v pracovněprávních vztazích Propojení personálních systémů se systémem řízení kvality (ISO v personalistice) Závěrečná zkouška Cena celého akreditovaného kurzu: 54.000 Kč bez DPH. Zájemcům nabízíme absolvování pouze některých vybraných modulů.


Workshopy pro zaměstnance s využitím metody FunnelMind

Workshopy pro zaměstnance s využitím metody FunnelMind

Workshopy pro zaměstnance s využitím metody FunnelMind nabízí v České republice společnost DMC management consulting s.r.o., dlouholetý poskytovatel služeb v oblasti outsourcingu HR činností. Přinese Vaší firmě zefektivnění pracovních činností. Jedná se o řízené workshopy pro zaměstnance nebo lépe řečeno pracovní setkání zaměstnanců, jejichž výsledkem je identifikace úzkých míst ve společnosti. Následuje společné hledání řešení a vytvoření akčního plánu změn. Zaměstnanecké workshopy vedou profesionální lektoři, kteří využívají metodu FunnelMind, což je nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích projektů a podporu změn a inovací ve společnosti. Workshopy pro zaměstnance jsou doporučeny využívat vždy, pokud chcete zvýšit produktivitu procesů a efektivitu práce, ale také motivovat zaměstnance pro zavedení složitějších změn ve společnosti. Další důležitou oblastí využití je případ, kdy se začínají vyskytovat problémy s komunikací, zvyšuje se fluktuace nebo výkonnost zaměstnanců. Zaměstnanecké workshopy jsou pak ideálním nástrojem ke včasnému řešení těchto problémů. DMC management consulting s.r.o. dbá na to, aby byla zvolena pro workshop se zaměstnanci vhodná metoda setkání a vhodné prostředí a zajistí kompletně organizaci celého setkání. Profesionální lektoři provedou zaměstnance celým workshopem, zapracují na jejich motivaci a zároveň vytvoří akční plán, který následné prezentují vedení i uvnitř společnosti. Na závěr vybíráme několik referenčních projektů: Brisk Tábor a.s. TRW Autoelektronika s.r.o. Futaba Czech s.r.o. V případě zájmu o bližší informace o workshopech pro zaměstnance neváhejte kontaktovat společnost DMC management consulting s.r.o.


Poradenství pro grantové projekty v oblasti HR

Poradenství pro grantové projekty v oblasti HR

Společnost DMC management consulting s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti HR projektů a outsourcingu HR činností. Jednou z oblastí nabízených služeb je trv. grantový management - stručně řečeno poradenství pro grantové projekty v oblasti HR. Zahrnuje konzultační a realizační služby v oblasti grantových projektů počínaje analýzou vzdělávacích potřeb společnosti přes zpracování projektové žádosti o finanční podporu, řízení jednotlivých cílových skupin, řízení projektu s ohledem na splnění povinných administrativních požadavků až po řádné ukončení projektu s ohledem na požadavky stanovené v podmínkách udělení dotace a na jeho publicitu. Tato služba je vhodná pro každou společnost, která přemýšlí o využití finanční podpory pro rozvoj svých zaměstnanců, ale nemá potřebné zkušenosti nebo se nechce zatěžovat složitou administrativou související s podáním žádosti o finanční podporu . Dále pro společnosti, které již tuto finanční podporu získaly, ale potřebují pomoc s realizací celého projektu. Pokud Vás grantový management zaujal, chcete k němu získat bližší informace, kontaktujte nás. Nabízíme také řadu zajímavých otevřených kurzů a školení v oblasti HR. Jejich aktuální výčet naleznete na našich www stránkách - viz. odkaz níže.


Otevřené školení - Role vedoucího a týmová spolupráce

Otevřené školení - Role vedoucího a týmová spolupráce

Společnost DMC management consulting s.r.o. Vás zve na školení komunikace a předávání instrukcí. Datum konání: 23.4. - 24.4. 2013 Týmová spolupráce Etapy vývoje týmu Role v týmu Obtížní členové v týmu Zásady vedení týmu Podpora a motivace členů týmu. Role vedoucího a jeho zodpovědnost Osobnost mistra –sebepoznání Očekávání podřízených a nadřízených Kontrola a vyhodnocování práce Problémy nadřízeného v souvislosti s pracovními vztahy Principy dobrých vztahů Čtyři kroky křešení problémů Praktické rozbory konkrétních situací. Více info naleznete viz odkaz níže:


Pozvánka  -  školení a summit TWI

Pozvánka - školení a summit TWI

Dovolujeme si Vás pozvat na školení TWI (modulů Job Methods, Job Relations) a na Summit TWI, které jsou programově zaměřené na zefektivnění výrobních a nevýrobních procesů. Obě akce jsme pro Vás exkluzivně připravili s TWI Institutem a bude Vás jimi provázet uznávaný Master Trainer Patric Graupp. Více informací naleznete na: http://www.dmc-cz.com/images/dokumenty/html/twi.html TWI ŠKOLENÍ Job Methods, Job Relations Školení proběhne 8.-11. listopadu 2010 v Kongresovém a sportovně-relaxačním centru Oáza V Chobotě 2112/21, Říčany TWI SUMMIT Summit se koná 12.listopadu 2010 od 9 hodin v hotelu Holiday Inn Křížkovského 496/20, Brno Školení na ukázku Nejste rozhodnutí, zda je pro Vás školení TWI vhodné? Zúčastněte se 1 dne přímo na školení Job Methods nebo Job Relations.


Pozvánka na ukázkovou akci Funnel Mind – školení tak trochu jinak

Pozvánka na ukázkovou akci Funnel Mind – školení tak trochu jinak

Zveme top manažery, ředitele, majitele firem a personální manažery na ochutnávku moderní vzdělávací metody Funnel Mind, která se koná 14.10.2010 v hotelu Prachárna u Olomouce od 10:30 hod. Co je Funnel Mind? Nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích projektů a pro podporu změn a inovací - Moderní metoda FunnelMind identifikuje příčiny problémů ve společnosti a na jejich základě se následně zvolí vhodný vzdělávací program či program změn. - Efektivní Metoda FunnelMind maximalizuje utřídění a zavádění nově získaných poznatků do praxe. - Spolehlivá metoda FunnelMind čerpá z ověřených vzdělávacích nástrojů (koučink, týmový koučink, interaktivní a projektivní techniky, modelové situace atp.). Je výsledkem dlouhodobé spolupráce společnosti DMC management consulting, s. r. o., a YELLOW POINT, spol. s r. o.


KURZY. Otevřené školení; Personalistika. Kurz; pracovní právo

KURZY. Otevřené školení; Personalistika. Kurz; pracovní právo

DMC management consulting pro Vás pořádá otevřená školení. Na podzim máme připraveny semináře, které se týkají základů personalistiky a pracovního práva (základní minimum) pro mistry a vedoucí pracovníky. Vstup jak pro firmy, tak jednotlivce. 21. – 22. září 2009 PERSONALISTIKA Školení určené pro personalisty, manažery i podnikatele – majitele firem. Program obsahuje základní i pokročilé dovednosti - obecné seznámení s personalistikou a řízením lidských zdrojů - personální procesy - personální administrativa - rozvojové programy (assessment centra, development centra, tréninkové plány) - hodnocení a spokojenost zaměstnanců - odměňování a motivace 8. - 9. října 2009 PRACOVNÍ PRÁVO – základní minimum pro mistry a vedoucí pracovníky Školení určené pro mistry a vedoucí pracovníky. Program obsahuje základní minimum pracovního práva, které je potřebné při každodenní praxi - základní právní minimum povinností a práv zaměstnanců - rozhovor se zaměstnanci po návratu z nepřítomnosti na pracovišti - motivační přístup - praktický nácvik a modelové situace


OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ

Pořádáme pro vás otevřená školení na červen 2015: 2.-3.6. Leadership 9.-10.6.Projektové řízení 17.-18.6.Hodnocení zaměstnanců Bližší info naleznete na našich webových stránkách. Těšíme se na viděnou!


OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ - listopad 2008

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ - listopad 2008

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ 2008 Společnost DMC management consulting pro Vás připravila bohatou nabídku školících programů od úrovně dělnické až po manažery. V listopadu pořádáme: B2B MANAGER ACADEMY Otevřené školení pro manažery nejen výrobních podniků. LEAN MANAGEMENT metoda “zeštíhlování” Otevřené školení určené pro specialisty, mistry a vedoucí týmů. VÝCHOVA MISTRŮ V ČECHÁCH Otevřené školení pro vedoucí výrobních týmů. Lidé z praxe nechtějí poslouchat dlouhé "suché teorie". Proto školíme zážitkovou metodou. INTERVIEW SKILLS Otevřené školení nejen pro personalisty zaměřené na výběr vhodných uchazečů o zaměstnání.