Flow Jet s.r.o.
Bezvýkopové technologie, horizontální vrty

Zabýváme se prácemi pomocí speciální bezvýkopové technologie FlowTex. Jsou to horizontálně řízené vrty-protlaky s pomocí výplachové směsi. Známé též pod názvy: řízené protlačování, řízené podvrty, mikrotunely, směrově řízené vrtání aj. Je to jedna z nejmodernějších a ekologicky nejvýhodnějších bezvýkopových technologií horizontálně řízeného vrtání mikrotunelů. Vše je založeno na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Tato metoda se využívá hlavně při pokládce inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je požadavek neporušit povrch.

Výhody FlowTex:
-neporušení stávajících povrchů
-rychlý postup řízeného vrtání
-ekologicky čistá technologie
-provádění prací bez výluky dopravy s minimálním omezení dopravy a obyvatel
-možnost i zpětného vrtání
-provádění prací ve stísněných poměrech apod.
-nezávislost technologie na zdrojích el.energie
-minimální velikost startovacích a koncových jam
-kontrola vrtání pomocí vysílače
-vyhnutí se překážkám v trase
-neporušení inženýrských sítí.


Katalog firem:    

Inženýrské sítě

,  

Zemní a výkopové práce

,  
Štítky:

řízené zemní protlaky