EUC Laboratoře CGB a.s.


Kořenského 1210/10, Ostrava - Vítkovice 703 00
CGB laboratoř a.s. Ostrava
Privátní laboratoř klinické patologie a lékařské genetiky.
Referenční laboratoř pro prediktivní diagnostiku:
- karcinom prsu
- kolorektální karcinom
- nemalobuněčný karcinom plic.
Laboratoř klinické patologie:
- bioptická vyšetření v celé šíři odběrových postupů
- imunohistochemická vyšetření
- svalové biopsie
- konzultace nálezů do 7 dnů
- cytologická vyšetření v celé šíři odběrů
- peroperační bioptická vyšetření
- preventivní onkopatologie
- cytoonkologický screening - screening karcinomu děložního hrdla - liquid based cytology (LBC)
- tenkojehlová punkční diagnostika
- provádění pitev dle požadavků klinik
- zavedení telepatologie do praxe
- přednášková a publikační činnost

Laboratoř lékařské genetiky:
- klasická cytogenetika - prenatální a postnatální cytogenetická vyšetření
- vyšetřování tkání z potratů
- FISH metody
- genetická vyšetření kostní dřeně pro hematoonkologii
- preimplantační diagnostika, metoda FISH a
MICROARRAY.

Produkty
  • realizace bioptických vyšetření, testy otcovství, zkoušky biologické a mikrobiologické, klinická patologie

Kompletní dlaždičské práce, zemní a výkopové práce, odvoz a likvidace odpadu, stavba palisád, zídek, opravy dlažeb.

Kompletní dlaždičské práce, zemní a výkopové práce, odvoz a likvidace odpadu, stavba palisád, zídek, opravy dlažeb

Poskytujeme komplexní servis vedení účetnictví, vedeni a zpracování agendy včetně poradenství.


Související články
Sekvenace nové generace

Biogen Praha, s.r.o.

Sekvenace nové generace

Molekulární biologie a genetika není rozhodně jednoduché téma, které by znal a ovládal každý. Běžně vlastně ani nevíme, k čemu je to dobré a co se všechno pod těmito obory může schovávat. My vám představujeme moderní technologii, která je zaměřená na čtení DNA svou konkrétní podobou a speciální formou.


Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Genexone s.r.o.

Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Každý jedinec v sobě nese unikátní genetickou informaci, která o něm prozradí mnoho zajímavého. Testy DNA dokáží potvrdit prakticky se 100% jistotou biologického otce dítěte nebo naopak otcovství vyloučit. V určitých případech dokáží testy s velkou přesností odhalit i další blízké příbuzné. Kromě toho můžete také zjistit váš genetický původ a nahlédnout tak do minulosti vašich dávných předků a také se pokusit najít v databázích jedince, kteří mají s vámi společné předky. S pomocí testů DNA se také dozvíte, jaké máte sportovní či další dispozice.


Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Firemní články
Vyšetření embryí nejnovější metodou microarray (pro IVF)

Vyšetření embryí nejnovější metodou microarray (pro IVF)

Vyšetření embryí nejnovější metodou microarray (pro IVF) provádí firma CGB laboratoř a.s., akreditované školící pracoviště v oboru patologie a genetiky se sídlem v Ostravě: - změny počtu chromosomů (chromosomové aneuploidie) jsou nejčastější příčinou selhání in vitro fertilizace (IVF), spontánních abortů a ve vzácnějších případech příčinou abnormálního průběhu těhotenství a narození dítěte s chromosomovou (genetickou) aberací. Většina těchto aneuploidií vzniká v pozdních stádiích vývoje vajíčka a četnost roste s věkem matky V současnosti je již možné vyšetřit z jedné buňky embrya aneuploidie všech 24 lidských chromosomů, popřípadě translokace chromosomů (přestavby). Jednou z platforem, která byla vyvinuta speciálně pro preimplantační testování embryí je 24sure od společnosti BlueGnome, Illumina. Cílem vyšetření je vybrat embryo s normálním počtem chromosomů pro embryotransfer a zvýšit tak úspěšnost IVF cyklu. Screening všech 24 chromosomů lze provést v různých stadiích vývoje oplozeného vajíčka nebo embrya (polární tělísko, blastomera, trofoektoderm). Výběr záleží na zkušenostech IVF centra, charakteru IVF cyklu (embryotransfer v 5. den po oplození, nebo zamražení embryí), či na zdravotní anamnéze rodičů. Vyšetření aneuploidií všech 24 chromosomů snižuje riziko potratu z přibližně 33% na 7% a zvyšuje úspěšnost IVF cyklu na přibližně 40%. Pro koho je vhodné preimplantační genetické vyšetření (PGS, PGD) embryí: - vyšší věk matky - opakované potrácení - opakované neúspěšné IVF cykly - potrat nebo porod plodu s chromosomovou abnormitou - abnormální karyotyp rodičů


Test Septin 9 pro detekci rakoviny tlustého střeva, Ostrava

Test Septin 9 pro detekci rakoviny tlustého střeva, Ostrava

Máte v rodinné anamnéze zvýšené riziko výskytu rakoviny tlustého střeva? nebo Patříte do věkové kategorie nad 50 let ? Většina zdravotních pojišťoven v rámci preventivních programů nabízí příspěvek na vyšetření za účelem prevence rakoviny tlustého střeva, nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Neváhejte tedy a podstupte jednoduchý krevní test pro včasnou detekci kolorektálního karcinomu - rakoviny tlustého střeva a konečníku. Laboratorní testy v Ostravě provádí CGB laboratoř a.s. Aktuálně je u nás výhodná cena provedení krevního testu - 2500,- kč ! V případě, že testy diagnostikují zvýšené riziko výskytu kolorektálního karcinomu, bude Vám doporučena kolonoskopie pro potvrzení či vyvrácení diagnózy.


Bioptická, cytologická laboratoř, molekulární patologie Ostrava

Bioptická, cytologická laboratoř, molekulární patologie Ostrava

Bioptická, cytologická laboratoř, molekulární patologie Ostrava


Krevní test pro časnou detekci karcinomu tlustého střeva

Krevní test pro časnou detekci karcinomu tlustého střeva

Krevní test Septin9: - časné zjištění karcinomu tlustého střeva - lékař odebere krev, která se zašle do diagnostické laboratoře k analýze - výsledky po týdnu. Ročně na karcinom tlustého střeva zemře na celém světě 500000 lidí, proto se nechte vyšetřit včas a pravidelně.


Testy HPV, zjištění nádoru děložního hrdla, děložního krčku

Testy HPV, zjištění nádoru děložního hrdla, děložního krčku

Nová nadstandardní služba pro ženy - specializovaná metoda LBC (Liquid-Based Cytology) -vyšetření gynekologické cytologie: - místo působení lidského papilomaviru HPV - zpracování stěru z děložního hrdla provede gynekolog - následně zaslány do CGB laboratoře a.s. - výsledky do 1 měsíce. Máme smlouvu se všemi pojišťovnami.


Laboratoře patologie, molekulární genetiky, cytogenetiky Ostrava

Laboratoře patologie, molekulární genetiky, cytogenetiky Ostrava

Nabízíme služby lékařských laboratoří v těchto oborech: - patologie, patologická laboratoř: - bioptické vyšetření (diagnostika z tkáňových vzorků) - imunohistochemické vyšetření - peroperační rychlé bioptické vyšetření - histochemické vyšetření - cytologické vyšetření (cytologie - gynekologická a negynekologická, plicní, mamma, gastrointestinální trakt, výpotky, štítná žláza), tenkojehlová punkční diagnostika - molekulární patologie (molekulárně genetická a molekulárně cytogenetická vyšetření) - provoz pitevní (komplexní diagnostika pitva zemřelého) - molekulární genetika - molekulárně genetické vyšetření: - dědičná nebo získaná onemocnění - nádorová onemocnění - přítomnost infekce - plodová voda - cytogenetika: - mikroskopické vyšetření chromosomů - metody vyšetřovací: klasická cytogenetická analýza, fluorescenční in situ hybridizace (FISH), komparativní genomová hybridizace (CGH), multicolour FISH (m-FISH). Provádíme screening cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla, HPV testace!