Pro podporu pěstování zemědělských plodin je možné zakoupit hnojiva i chemikálie organického a průmyslového původu. Kravský, ovčí a koňský hnůj, dusíkatá, fosforečná, vápenatá nebo draselná hnojiva, vícesložková průmyslová hnojiva NPK a pesticidy.

Zemědělské zásobování a nákup. Prodejna: - krmné směsi, krmiva - obiloviny, šroty - hnojiva - agrochemikálie - osiva.

Zemědělské zásobování a nákup. Prodejna: - krmné směsi, krmiva - obiloviny, šroty - hnojiva - agrochemikálie - osiva.

Zemědělské zásobování a nákup. Prodejna: - hospodářské potřeby - krmné směsi, krmiva - obiloviny, šroty - hnojiva - agrochemikálie - osiva.

Zemědělské zásobování a nákup. Prodejna: - krmné směsi, krmiva - obiloviny, šroty - hnojiva - agrochemikálie - osiva.

Zemědělské zásobování a nákup. Prodejna: - krmné směsi, krmiva - obiloviny, šroty - hnojiva - agrochemikálie - osiva.

Zemědělské zásobování a nákup. Prodejna: - krmné směsi, krmiva - obiloviny, šroty - hnojiva - agrochemikálie - osiva.

Obchodní firma. Velkoobchod s hnojivy a pesticidy: -průmyslová hnojiva pevná, kapalná, volně ložená, pytlovaná, prodej i v malospotřebitelském balení -pevná: dusíkatá, draselná, fosforečná, kombinovaná, vápenatá -kapalná:Dam, Cansol, Npsol -pevná a kapalná obsahující mikroprvky -pesticidy pro zemědělství, lesnictví, ...

Prodej, výkup, distribuce- obiloviny (obilovina), jakékoliv komodity: Převážně: -pšenice -žito -kukuřice -ječmen -oves -slunečnice -řepka Prodej osiv, hnojiv a chemie, nafty. Předmětem činnosti RAM je obchod se zemědělskými komoditami, hnojivy, pesticidy, motorovou naftou a osivy. Dále zajišťujeme smluvní sušení, čištění a ...

Prodej Květinářství Dárky Suché vazby Hnojiva Keramika Chemická a biologická ochrana rostlin Údržba a tvorba zahradních celků

Výroba -hnojiva -přírodní ekologická hnojiva z kravské mrvy.

Prodej: - prostředky na biologické bázi: - proti plísním - ochrany rostlin - pro domácnost

Maloobchod: -hnědé a černé uhlí, brikety, koks -spojovací materiál -balené brikety (dřevěné, rašelinové, uhelné) -dřevo (metrové, štípané) -hnojiva -krmné směsi -chemické postřiky.

Velkoobchod s osivy. Distributor produktu Nano-Gro® pro Českou republiku.

Poskytujeme služby pro zemědělské závody, jsme výrobci kvalitních potřeb pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

Služby: -zemědělství -rostlinná výroba -živočišná výroba -chov prasat -chov drůbeže, brojleři -líhně, kuřata. Maloobchod, prodej: -agrochemie, hnojiva.

Zprostředkování obchodu v oblasti rostlinných komodit, chemických prostředků a hnojiv.

Doprava - písek - štěrk - beton - zemina - vozy FORD TRANZITa LIAZ 150

Prodej: - krmné směsi a minerální doplňky - agrochmikálie - hospodářské potřeby - hutní a spojovací materiál - ochranné pomůcky - zahrádkářské a chovatelské potřeby - svářecí technika.

Rekultivace, sanace: -veškeré skládky -využití stabilizovaného kalu z čistíren odpadních vod -čištění rybníků, retenčních nádrží, koryt řek a potoků -likvidace odpadů -výroba hnojiv a kompostů -výroba umělých zemin -vytěžení lagun -prodej paliv a maziv. Nabízí: -čištění rybníků, koryt řek a potoků -doprava a zemní práce ...

Prodej: - umělá hnojiva - uhlí - nafta - renovace dveří - pokládka podlah - nové dveře.

Dodávky: - přípravky na ochranu a výživu rostlin: - herbicidy - fungicidy - insekticidy - regulátory růstu - hnojiva listová a speciální.

Výroba, prodej: -agrochemie -dusíkatá, fosforečná, vápenitá, draslíková, kapalná hnojiva.

Těžba rašeliny. Zpracování rašeliny. Zpracování rašelinových substrátů. Zpracování rašelinových kompostů. Rašelina přechodového typu. Rašelina slatinného typu. Prodej rašelina Prodej zahradnické substráty prodej lesnické substráty Prodej komposty Prodej mulčovací kůra Prodej dekorační kůra.