Laboratorní potřeby všeho druhu e-shop Biogen Praha

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika

Laboratorní potřeby všeho druhu e-shop Biogen Praha

Biogen Praha, s.r.o.
Molekulární biologie a genetika
Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Společnost Biogen s.r.o. se už od roku 1996 zabývá potřebami molekulární biologie a genetiky. Poskytuje komplexní služby pro laboratoře včetně sekvenace nové generace. Používání moderních technik a technologií našimi subdodavateli umožňují nabízet nadstandardní služby a produkty na míru potřebám zákazníků.


Sekvenace DNA

Analýza biologického materiálu neboli sekvenace má široké využití v mnoha oborech, např. fylogenetice, antropologii, kriminalistice či zemědělství. Stále častěji je však sekvenování DNA používáno v medicíně, a to jak pro diagnostiku dědičných chorob a pravděpodobnost přenosu na potomky, tak pro stanovení optimálního léčebného procesu.

Společnost Biogen s.r.o. nabízí nejnovější metodu analýzy DNA – Sekvenaci nové generace, která oproti klasickým metodám přináší značné výhody jak ve velikosti analyzovaných molekul DNA, tak v přesnosti, a i v rychlosti zpracování vzorků s co nejvyšší efektivitou.

Syntéza oligonukleotidů

Při procesu syntézy oligonukleotidů dochází kl vytváření jednovláknových molekul DNA na nejmodernějších robotických stanicích řízených špičkovým softwarem. Biogen s.r.o. nabízí vysoce kvalitní modifikovanou i nemodifikovanou syntézu nukleotidů DNA či RNA dle specifických požadavků zákazníka.

Laboratorní reagencie

Termínem reagencie označujeme chemické látky a činidla používaná v molekulární biologii k docílení nejrůznějších chemických reakcí např. k izolaci NK. Nabízené reagencie dodávané firmou Biogen s.r.o. lze využít v libovolném analyzátoru včetně acidobazických a ISE analyzátorů.

MLPA

Technika MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) je moderní metoda molekulární cytogenetiky, jejímž cílem je navázání oligonukleotidových sond na cílovou sekvenci DNA. Výhodou MLPA je možnost vyšetření většího množství úseků DNA najednou, je tedy možné vyšetřit současně velký počet vzorků a na mnoha místech genomu pro zvýšení efektivity diagnostiky.

Laboratorní plasty

Komplexní nabídka cenově výhodných laboratorních plastů vysoké kvality od renomovaných výrobců zahrnuje:

·       Zkumavky, víčka, podpůrné mřížky na zkumavky

·        Pestrý výběr přihrádkových a stojánkových systémů

·         Kultivační a mikrotitrační destičky, pipetovací špičky

·         Těsnící laboratorní fólie

·         Laboratorní plasty pro PCR

·         Nádoby na laboratorní odpad

·         Adaptéry pro Roche a ABI

·         Laserově a čárově značené laboratorní plasty

Více informací o společnosti Biogen s.r.o. najdete na www.biogen.cz.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.biogen.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Reagencie pro laboratorní analýzy

Reagencie pro laboratorní analýzy

Laboratoře, které se zabývají oblastmi genetiky a molekulární biologie, potřebují kromě standardního vybavení laboratoře také látky a činidla, která pomohou spustit chemické rekce či izolovat RNA. Těmto látkám se říká reagencie a slouží pro nejrůznější laboratorní analýzy. Výběr reagencií vyžaduje přesnou znalost požadovaných aplikací a vyžaduje také dobrou komunikaci mezi laboratoří a dodavatelem těchto látek

Vydáno 02.05.2015
Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široká nabídka cenově výhodných balení rukavic v mnoha variantách a velikostech pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství nebo průmyslovou výrobu nově na eshopu společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o. Jednotlivé varianty nabízených rukavic jsou speciálně vyrobeny pro pokrytí individuálních potřeb jednotlivých profesí. V nabídce jsou rukavice ultratenké s reálným hmatovým vjemem i silné a odolné pro náročné prostředí, rukavice latexové nebo rukavice pro alergiky.

Vydáno 14.02.2019
Sekvenace nové generace

Sekvenace nové generace

Molekulární biologie a genetika není rozhodně jednoduché téma, které by znal a ovládal každý. Běžně vlastně ani nevíme, k čemu je to dobré a co se všechno pod těmito obory může schovávat. My vám představujeme moderní technologii, která je zaměřená na čtení DNA svou konkrétní podobou a speciální formou.

Vydáno 24.03.2017
Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Oblast vědy a také techniky postupuje velkými kroky každým dnem kupředu. Medicína, biologie i genetika má v dnešní době velké zastoupení. V oblasti molekulární biologie a genetiky pracuje firma Biogen Praha, s.r.o., která navázala spolupráci se společností Abbkine. Společně tak přináší nabídku primárních a sekundárních protilátek, mezi kterými najdete polyklonální protilátky, lehké řetězce specifických sekundárních protilátek a další.

Vydáno 09.03.2018
Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Dnešní laboratoře bývají vybaveny moderními přístroji a zařízeními špičkové kvality. Těžko by však šlo využít maximálního potenciálu tohoto vybavení bez kvalitního spotřebního materiálu. Laboratorní plasty, tj. zkumavky, víčka, plasty pro PCR či plasty pro tkáňové kultury jsou důležitým prvkem každé laboratoře. Výběr laboratorních plastů tak nelze považovat za nepodstatný. Obzvláště při práci v oblasti molekulární biologie a genetiky je třeba klást na laboratorní vybavení tohoto typu velký důraz.

Vydáno 19.05.2015
Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Společnost BIOGEN PRAHA přináší rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení pro přípravu DNA knihoven. NGS Kity byly vyvinuty speciálně pro náročné potřeby vědeckých pracovníků a postarají se o vysokou efektivitu jejich práce.

Vydáno 28.03.2014
Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

Stanovení sekvence DNA a jejích částí je metoda, která má široké využití v mnoha oborech. Podrobnou analýzou vzorků lze zjišťovat nejen původ jedinců, ale např. i pravděpodobnost přenosu dědičných chorob, na jejímž základě je možné vybírat vhodné léky a léčebné postupy.

Vydáno 03.03.2013Vydáno 26.03.2013
618 Zhlédnutí

Laboratorní plasty

Laboratorní plasty

Certifikované laboratorní plasty pro PCR a tkáňové kultury, pomůcky

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA - klasická na kapiláře i NGS sekvenace nové generace

Syntéza oligonukleotidů a reagencie

Syntéza oligonukleotidů a reagencie

Syntéza oligonukleotidů a nabídka laboratorní reagencie