Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika

Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Biogen Praha, s.r.o.
Molekulární biologie a genetika
Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

Stanovení sekvence DNA a jejích částí je metoda, která má široké využití v mnoha oborech. Podrobnou analýzou vzorků lze zjišťovat nejen původ jedinců, ale např. i pravděpodobnost přenosu dědičných chorob, na jejímž základě je možné vybírat vhodné léky a léčebné postupy.

Molekulární biologie a genetika - Biogen s.r.o.

Nukleové kyseliny a nukleotidy

Nukleové kyseliny se nacházejí ve všech živých buňkách, známy jsou pod označením DNA (kyselina deoxyribonukleová) a RNA (kyselina ribonukleová). Určují program celého organismu prostřednictvím řízení činnosti buněk a dochází díky nim k přenosu dědičných znaků. Nukleové kyseliny jsou tvořeny řetězcem nukleotidů, který má za úkol uchovávat genetickou informaci. Každý tento řetězec obsahuje zbytek kyseliny fosforečné, pětiuhlíkatý cukr a dusíkaté báze, které v případě dvouřetězcových molekul vytvářejí vodíkovými vazbami příčky mezi řetězci.

V DNA i RNA se nalézají vždy 4 druhy nukleotidů, které však jsou v řetězci v různém pořadí a délce. Určení sledu dusíkatých bází nukleotidů se nazývá sekvenace a lze ji provádět různými biochemickými metodami. Cílem sekvenace je zjištění pořadí dusíkatých bází – Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C), Thymin (T).


Využití sekvenace

- Medicína: diagnostika dědičných chorob a pravděpodobnost jejich přenosu na potomky, genová terapie, výroba léků a stanovení optimálního léčebného postupu
- Fylogenetika: studium fylogeneze organismů, tedy vývoj určitého druhu v procesu evoluce
- Antropologie: zjišťování migrace lidských ras
- Zemědělství: široké využití hlavně v oblasti geneticky modifikovaných plodin
- Kriminalistika: důkazní materiály k identifikaci osob při podezření z trestné činnosti

Kromě klasických metod sekvenace přichází na trh novinka – Sekvenace nové generace – která umožňuje detailní rozbor celých genomů.

Sekvenace nové generace


Sekvenace nové generace

Novou, vysoce automatizovanou technologií sekvenování je NGS (zkratka pro Sekvenaci nové generace), která vychází z vytvoření obrovského množství štěpů lidské DNA, které by bylo obtížné sekvenovat klasickými metodami (viz přes deset let trvající projekt HGP). Nespornou výhodou metody NGS je eliminace míry chybovosti lidského faktoru. Stroje nové generace provádějí mnohonásobnou kontrolu analýzy, která potlačuje tyto odchylky na minimum.Stroje nové generace pro stanovení sekvence nukleotidů mohou být dlouhodobě velmi hospodárné, hlavně pokud pracují v nepřetržitém provozu a jsou spojeny s vysoce výkonnou počítačovou technikou. Potřebná doba analýzy se používáním metody NGS se začíná zkracovat z několika týdnů na pár dní.

Pro další informace ohledně analýzy vzorků a jiných služeb z oblasti molekulární biologie a genetiky navštivte web společnosti Biogen s.r.o.

Analýza vzorků z oblasti molekulární biologieVíce informací naleznete na našich stránkách  http://www.biogen.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široká nabídka cenově výhodných balení rukavic v mnoha variantách a velikostech pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství nebo průmyslovou výrobu nově na eshopu společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o. Jednotlivé varianty nabízených rukavic jsou speciálně vyrobeny pro pokrytí individuálních potřeb jednotlivých profesí. V nabídce jsou rukavice ultratenké s reálným hmatovým vjemem i silné a odolné pro náročné prostředí, rukavice latexové nebo rukavice pro alergiky.

Vydáno 14.02.2019
Reagencie pro laboratorní analýzy

Reagencie pro laboratorní analýzy

Laboratoře, které se zabývají oblastmi genetiky a molekulární biologie, potřebují kromě standardního vybavení laboratoře také látky a činidla, která pomohou spustit chemické rekce či izolovat RNA. Těmto látkám se říká reagencie a slouží pro nejrůznější laboratorní analýzy. Výběr reagencií vyžaduje přesnou znalost požadovaných aplikací a vyžaduje také dobrou komunikaci mezi laboratoří a dodavatelem těchto látek

Vydáno 02.05.2015
Sekvenace nové generace

Sekvenace nové generace

Molekulární biologie a genetika není rozhodně jednoduché téma, které by znal a ovládal každý. Běžně vlastně ani nevíme, k čemu je to dobré a co se všechno pod těmito obory může schovávat. My vám představujeme moderní technologii, která je zaměřená na čtení DNA svou konkrétní podobou a speciální formou.

Vydáno 24.03.2017
Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Oblast vědy a také techniky postupuje velkými kroky každým dnem kupředu. Medicína, biologie i genetika má v dnešní době velké zastoupení. V oblasti molekulární biologie a genetiky pracuje firma Biogen Praha, s.r.o., která navázala spolupráci se společností Abbkine. Společně tak přináší nabídku primárních a sekundárních protilátek, mezi kterými najdete polyklonální protilátky, lehké řetězce specifických sekundárních protilátek a další.

Vydáno 09.03.2018
Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Dnešní laboratoře bývají vybaveny moderními přístroji a zařízeními špičkové kvality. Těžko by však šlo využít maximálního potenciálu tohoto vybavení bez kvalitního spotřebního materiálu. Laboratorní plasty, tj. zkumavky, víčka, plasty pro PCR či plasty pro tkáňové kultury jsou důležitým prvkem každé laboratoře. Výběr laboratorních plastů tak nelze považovat za nepodstatný. Obzvláště při práci v oblasti molekulární biologie a genetiky je třeba klást na laboratorní vybavení tohoto typu velký důraz.

Vydáno 19.05.2015
Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Společnost BIOGEN PRAHA přináší rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení pro přípravu DNA knihoven. NGS Kity byly vyvinuty speciálně pro náročné potřeby vědeckých pracovníků a postarají se o vysokou efektivitu jejich práce.

Vydáno 28.03.2014
Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Společnost Biogen s.r.o. se už od roku 1996 zabývá potřebami molekulární biologie a genetiky. Poskytuje komplexní služby pro laboratoře včetně sekvenace nové generace. Používání moderních technik a technologií našimi subdodavateli umožňují nabízet nadstandardní služby a produkty na míru potřebám zákazníků.

Vydáno 26.03.2013Vydáno 03.03.2013
402 Zhlédnutí

Laboratorní plasty

Laboratorní plasty

Certifikované laboratorní plasty pro PCR a tkáňové kultury, pomůcky

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA - klasická na kapiláře i NGS sekvenace nové generace

Syntéza oligonukleotidů a reagencie

Syntéza oligonukleotidů a reagencie

Syntéza oligonukleotidů a nabídka laboratorní reagencie, diagnostických kitů