Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

Stanovení sekvence DNA a jejích částí je metoda, která má široké využití v mnoha oborech. Podrobnou analýzou vzorků lze zjišťovat nejen původ jedinců, ale např. i pravděpodobnost přenosu dědičných chorob, na jejímž základě je možné vybírat vhodné léky a léčebné postupy.

Molekulární biologie a genetika - Biogen s.r.o.

Nukleové kyseliny a nukleotidy

Nukleové kyseliny se nacházejí ve všech živých buňkách, známy jsou pod označením DNA (kyselina deoxyribonukleová) a RNA (kyselina ribonukleová). Určují program celého organismu prostřednictvím řízení činnosti buněk a dochází díky nim k přenosu dědičných znaků. Nukleové kyseliny jsou tvořeny řetězcem nukleotidů, který má za úkol uchovávat genetickou informaci. Každý tento řetězec obsahuje zbytek kyseliny fosforečné, pětiuhlíkatý cukr a dusíkaté báze, které v případě dvouřetězcových molekul vytvářejí vodíkovými vazbami příčky mezi řetězci.

V DNA i RNA se nalézají vždy 4 druhy nukleotidů, které však jsou v řetězci v různém pořadí a délce. Určení sledu dusíkatých bází nukleotidů se nazývá sekvenace a lze ji provádět různými biochemickými metodami. Cílem sekvenace je zjištění pořadí dusíkatých bází – Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C), Thymin (T).


Využití sekvenace

- Medicína: diagnostika dědičných chorob a pravděpodobnost jejich přenosu na potomky, genová terapie, výroba léků a stanovení optimálního léčebného postupu
- Fylogenetika: studium fylogeneze organismů, tedy vývoj určitého druhu v procesu evoluce
- Antropologie: zjišťování migrace lidských ras
- Zemědělství: široké využití hlavně v oblasti geneticky modifikovaných plodin
- Kriminalistika: důkazní materiály k identifikaci osob při podezření z trestné činnosti

Kromě klasických metod sekvenace přichází na trh novinka – Sekvenace nové generace – která umožňuje detailní rozbor celých genomů.

Sekvenace nové generace


Sekvenace nové generace

Novou, vysoce automatizovanou technologií sekvenování je NGS (zkratka pro Sekvenaci nové generace), která vychází z vytvoření obrovského množství štěpů lidské DNA, které by bylo obtížné sekvenovat klasickými metodami (viz přes deset let trvající projekt HGP). Nespornou výhodou metody NGS je eliminace míry chybovosti lidského faktoru. Stroje nové generace provádějí mnohonásobnou kontrolu analýzy, která potlačuje tyto odchylky na minimum.Stroje nové generace pro stanovení sekvence nukleotidů mohou být dlouhodobě velmi hospodárné, hlavně pokud pracují v nepřetržitém provozu a jsou spojeny s vysoce výkonnou počítačovou technikou. Potřebná doba analýzy se používáním metody NGS se začíná zkracovat z několika týdnů na pár dní.

Pro další informace ohledně analýzy vzorků a jiných služeb z oblasti molekulární biologie a genetiky navštivte web společnosti Biogen s.r.o.

Analýza vzorků z oblasti molekulární biologie


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.biogen.cz

Vydáno 03.03.2013
428 Zhlédnutí
FIREMNÍ ČLÁNKY

Sekvenace nové generace

Sekvenace nové generace
Molekulární biologie a genetika není rozhodně jednoduché téma, které by znal a ovládal každý. Běžně vlastně ani nevíme, k čemu je to dobré a co se všechno pod těmito obory může schovávat. My vám představujeme moderní technologii, která je zaměřená na čtení DNA svou konkrétní podobou a speciální ...

Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby
Široká nabídka cenově výhodných balení rukavic v mnoha variantách a velikostech pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství nebo průmyslovou výrobu nově na eshopu společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o. Jednotlivé varianty nabízených rukavic jsou speciálně vyrobeny pro pokrytí individuálních potřeb ...

Reagencie pro laboratorní analýzy

Reagencie pro laboratorní analýzy
Laboratoře, které se zabývají oblastmi genetiky a molekulární biologie, potřebují kromě standardního vybavení laboratoře také látky a činidla, která pomohou spustit chemické rekce či izolovat RNA. Těmto látkám se říká reagencie a slouží pro nejrůznější laboratorní analýzy. Výběr reagencií vyžaduje ...

Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine
Oblast vědy a také techniky postupuje velkými kroky každým dnem kupředu. Medicína, biologie i genetika má v dnešní době velké zastoupení. V oblasti molekulární biologie a genetiky pracuje firma Biogen Praha, s.r.o., která navázala spolupráci se společností Abbkine. Společně tak přináší nabídku ...

Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ
Dnešní laboratoře bývají vybaveny moderními přístroji a zařízeními špičkové kvality. Těžko by však šlo využít maximálního potenciálu tohoto vybavení bez kvalitního spotřebního materiálu. Laboratorní plasty, tj. zkumavky, víčka, plasty pro PCR či plasty pro tkáňové kultury jsou důležitým prvkem ...

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.
Společnost BIOGEN PRAHA přináší rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení pro přípravu DNA knihoven. NGS Kity byly vyvinuty speciálně pro náročné potřeby vědeckých pracovníků a postarají se o vysokou efektivitu jejich práce.

Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice
Společnost Biogen s.r.o. se už od roku 1996 zabývá potřebami molekulární biologie a genetiky. Poskytuje komplexní služby pro laboratoře včetně sekvenace nové generace. Používání moderních technik a technologií našimi subdodavateli umožňují nabízet nadstandardní služby a produkty na míru potřebám ...
PODSTRÁNKY

Laboratorní plasty

Laboratorní plasty
Certifikované laboratorní plasty pro PCR a tkáňové kultury, pomůcky

Epigenetika

Epigenetika
Nabídka produktů pro epigenetiku, zkoumání epigenetických změn

Antigenní testy, rychlotesty, respirátory

Antigenní testy, rychlotesty, respirátory
Antigenní testy na COVID 19 ze slin, rychlotesty, ochranné respirátory FFP2
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
WEBOVÁ STRÁNKA
Biogen Praha, s.r.o.
biogen.cz
Adresa

Adresa

Ke sv. lzidoru 2293/4A
Praha 4 - Chodov 149 00

biogen@biogen.cz
+420 602 665 384


Najdete nás také zde:

www.ceskaporadna.czwww.epigenetika-biogen.czARES
captcha