Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Biogen Praha, s.r.o.
Molekulární biologie a genetika
Reagencie pro laboratorní analýzy

Laboratoře, které se zabývají oblastmi genetiky a molekulární biologie, potřebují kromě standardního vybavení laboratoře také látky a činidla, která pomohou spustit chemické rekce či izolovat RNA. Těmto látkám se říká reagencie a slouží pro nejrůznější laboratorní analýzy. Výběr reagencií vyžaduje přesnou znalost požadovaných aplikací a vyžaduje také dobrou komunikaci mezi laboratoří a dodavatelem těchto látek

Biogen Reagencie pro laboratorní analýzy

Spolupráce mezi laboratoří a dodavatelem reagencií

Při vybavování laboratoří tímto materiálem je třeba pečlivě vybírat dodavatele. Jeho práce by totiž neměla skončit pouhým dodáním látek, měla by fungovat na vzájemné spolupráci, doporučení. Je jasné, že laboratoř nemůže znát veškerý nabízený sortiment a vhodnost jeho použití, s výběrem by měl poradit sám dodavatel, který má dlouholeté zkušenosti a bohatou praxi v oblasti molekulární biologie a genetiky. Příkladem firmy s dobrou tradicí, která se reagenciemi zabývá, je Biogen. Od roku 1996 působí firma na trhu v souvislosti s distribucí enzymů pro molekulární biologii. Od roku 2005 navíc firma provozuje tzv. biobary, ve kterých máte ihned k dispozici základní reagencii, laboratorní plasty a další vybavení laboratoří.

Vybavování laboratoří


Štěpení DNA s restrikčními enzymy

Příkladem užitečné reagencie jsou restrikční enzymy, které dokáží velmi rychle štěpit DNA. V souvislosti se zmíněnou firmou Biogen upozorněme na unikátní systém FastDigest, který se sestává ze 176 enzymů. Kompletní štěpení DNA tak probíhá velmi rychle, během 5 - 15 minut. Tyto restrikční enzymy mají ve srovnání s konvenčními restrikčními enzymy řadu výhod, zmiňme např. přímé nanášení směsi na gel či jejich umístění v jednou pufru. Kompletní specifikace naleznete na stránkách společnosti Biogen.

Restrikční enzymy


Nabídka reagencií

Reagencií však existuje velké množství a hodí se pro různé účely. Výběr reagencií přitom souvisí také s využívanou metodou. Zmínili jsme moderní systém FistDigest pro štěpení DNA, uveďme dále možnost modifikovat DNA/RNA s modifikačními enzymy, možnosti molekulárního klonování, transkripce, značení fluorescenčními barvivy. Při chemických analýzách se také velmi často používají různá stabilizační činidla, ale také substráty. Vždy jde o potřeby laboratoře, dostupné vybavení a komunikace s dodavatelem.
Využití zmíněných biobarů firmy Biogen přináší velkou výhodu pro ty, kteří ocení okamžitou dostupnost reagencií a vybavení laboratoře v několika městech ČR. Společnost pracuje v kolektivu odborníků, kteří se v oboru vyznají a jednotlivým laboratořím doporučí konkrétní ideální vybavení a reagencie.

Vybavení a reagencieVíce informací naleznete na našich stránkách  https://biogen.cz/

FIREMNÍ ČLÁNKY


Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široký sortiment rukavic pro individuální potřeby

Široká nabídka cenově výhodných balení rukavic v mnoha variantách a velikostech pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství nebo průmyslovou výrobu nově na eshopu společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o. Jednotlivé varianty nabízených rukavic jsou speciálně vyrobeny pro pokrytí individuálních potřeb jednotlivých profesí. V nabídce jsou rukavice ultratenké s reálným hmatovým vjemem i silné a odolné pro náročné prostředí, rukavice latexové nebo rukavice pro alergiky.

Vydáno 14.02.2019
Sekvenace nové generace

Sekvenace nové generace

Molekulární biologie a genetika není rozhodně jednoduché téma, které by znal a ovládal každý. Běžně vlastně ani nevíme, k čemu je to dobré a co se všechno pod těmito obory může schovávat. My vám představujeme moderní technologii, která je zaměřená na čtení DNA svou konkrétní podobou a speciální formou.

Vydáno 24.03.2017
Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Novinka - LinKine™ Labeling Kity od společnosti Abbkine

Oblast vědy a také techniky postupuje velkými kroky každým dnem kupředu. Medicína, biologie i genetika má v dnešní době velké zastoupení. V oblasti molekulární biologie a genetiky pracuje firma Biogen Praha, s.r.o., která navázala spolupráci se společností Abbkine. Společně tak přináší nabídku primárních a sekundárních protilátek, mezi kterými najdete polyklonální protilátky, lehké řetězce specifických sekundárních protilátek a další.

Vydáno 09.03.2018
Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Vybavení laboratoří – spotřební materiál je naprostý základ

Dnešní laboratoře bývají vybaveny moderními přístroji a zařízeními špičkové kvality. Těžko by však šlo využít maximálního potenciálu tohoto vybavení bez kvalitního spotřebního materiálu. Laboratorní plasty, tj. zkumavky, víčka, plasty pro PCR či plasty pro tkáňové kultury jsou důležitým prvkem každé laboratoře. Výběr laboratorních plastů tak nelze považovat za nepodstatný. Obzvláště při práci v oblasti molekulární biologie a genetiky je třeba klást na laboratorní vybavení tohoto typu velký důraz.

Vydáno 19.05.2015
Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Kompletní řešení pro přípravu NGS knihoven od společnosti BIOGEN PRAHA s.r.o.

Společnost BIOGEN PRAHA přináší rychlé, jednoduché a spolehlivé řešení pro přípravu DNA knihoven. NGS Kity byly vyvinuty speciálně pro náročné potřeby vědeckých pracovníků a postarají se o vysokou efektivitu jejich práce.

Vydáno 28.03.2014
Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Biogen s.r.o.: pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Společnost Biogen s.r.o. se už od roku 1996 zabývá potřebami molekulární biologie a genetiky. Poskytuje komplexní služby pro laboratoře včetně sekvenace nové generace. Používání moderních technik a technologií našimi subdodavateli umožňují nabízet nadstandardní služby a produkty na míru potřebám zákazníků.

Vydáno 26.03.2013
Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

Stanovení sekvence nukleotidů v molekulách nukleových kyselin

Stanovení sekvence DNA a jejích částí je metoda, která má široké využití v mnoha oborech. Podrobnou analýzou vzorků lze zjišťovat nejen původ jedinců, ale např. i pravděpodobnost přenosu dědičných chorob, na jejímž základě je možné vybírat vhodné léky a léčebné postupy.

Vydáno 03.03.2013Vydáno 02.05.2015
269 Zhlédnutí
Topováno 31.10.2019

Laboratorní plasty

Laboratorní plasty

Certifikované laboratorní plasty pro PCR a tkáňové kultury, pomůcky

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA

Sekvenace DNA - klasická na kapiláře i NGS sekvenace nové generace

Antigenní testy, rychlotesty, respirátory

Antigenní testy, rychlotesty, respirátory

Antigenní testy na COVID 19 ze slin, rychlotesty, ochranné respirátory FFP2