Mediekos Ambulance, s.r.o.
O společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.

Mediekos Ambulance, s.r.o. vznikla ve Zlíně roce 1992 jako nestátní zdravotnické zařízení zabývající se laboratorní diagnostikou. Od roku 1996 se zabývá metabolickou medicínou v oblasti poruch lipidů a poruch kostního metabolismu. V roce 1998 vzniklo první Osteologické pracoviště ve Zlíně, kde se vytvořil model systémové péče o nemocné s metabolickými poruchami skeletu.


Většinou se jedná o pacientky nebo pacienty s osteoporózou. Společnost přišla se systémovým přístupem řešení této časté závažné poruchy a se souhlasem MZ ČR a a VZP ČR vznikla další osteologická pracoviště na Moravě (Ostrava, Bruntál, Uherské Hradiště, Vsetín) a Slovensku (Senica) s jednotnou filozofií diagnostiky a léčby.

Mediekos Ambulance, s.r.o. vybudovala systém pracovišť zaměřených na komplexní péči o primární osteoporózu se specializovanými ambulancemi zaměřenými na problematiku osteoporózy sekundární. Se snižující se věkovou hranicí vzniku osteoporózy vyvstala nutnost osteologické ambulance pro dětské pacienty.

Laboratoře, které zajišťují diagnostický servis, jak provozům společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o., tak i dalším zdravotnickým zařízením v regionu Zlínského kraje, jsou akreditovány podle normy ČSN EN ISO 15189. Poskytují služby biochemických, patologických a mikrobiologických laboratoří.

V budově polikliniky provozuje Mediekos Ambulance, s.r.o. poliklinický RTG provoz na nejmodernější digitální technologii. RTG pracoviště je nezbytnou součástí komplexní péče o pacienty s osteoporózou.  

Navazující je ambulance mamární, která se podílí na řešení problematiky Ca prsu a zároveň i jejího vztahu k dalším onkologickým onemocněním skeletu.

Dalšími ambulantními provozy, které doplňují komplexní péči o naše pacienty, jsou ambulance cévní, ambulance gastroenterologická zabývající se poruchami zažívacího traktu, ambulace praktických lékařů a rehabilitace.

Díky našim úspěchům v odborné péči o pacienty a nutnosti neustále kvalitu péče zlepšovat úzce spolupracujeme s vědeckými pracovišti po celé republice. Mezi významné patří spolupráce s biomechanickými pracovišti Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci a specializovanými pracovišti UK Praha a v Hradci Králové.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.mediekosambulance.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Osteoporóza a její léčba - ambulance Zlín

Osteoporóza a její léčba - ambulance Zlín

Osteoporóza - choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně, kdy se v kostech objevují póry a dochází k úbytku vápníku i dalších důležitých minerálů. Příčin může být více, a to nejen vyšší věk a menopauza, ale například i nedostatek pohybu. Osteoporóza se projevuje především bolestmi zad a kostmi náchylnými na zlomení nebo sníženou pohyblivostí.

Vydáno 06.04.2016
Dietní doporučení při OSTEOPORÓZE

Dietní doporučení při OSTEOPORÓZE

Co je to osteoporóza Onemocnění, při kterém nastává úbytek kostní hmoty v jejím objemu, mění se mikroarchitektura kosti, kdy se v kostní tkáni vytváří póry a dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Může nastat nerovnováha funkcí kostí: snížená tvorba nové kosti (osteoporóza II. typu = stařecká, nezávislá na pohlaví) nebo naopak zvýšené odbourávání kostní tkáně (osteoporóza I. typu = postmenopauzální, u žen po 50. roce věku). Projevuje se zvýšeným sklonem ke zlomeninám, zejména pak obratlů, krčku kosti stehenní, předloktí, poklesem tělesné výšky v důsledku snižování obratlů, bolestmi v kyčlích, v zádech.

Vydáno 22.08.2014Vydáno 02.04.2014
1102 Zhlédnutí
Topováno 13.04.2018