OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

CZKŠlechtění pícních i trávníkových odrůd trav

Společnost OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. Doplňkovou aktivitou je činnost technických poradců v oblasti zemědělství a přírodních věd. Výzkumná činnost je zajišťována dvěma pracovišti a to výzkumnou stanicí travinářskou v Zubří a výzkumným ústavem olejnin v Opavě.

Výzkumná stanice travinářská v Zubří:
- patří k nejstarším pícninářským ústavům v Evropě
- vznikla v roce 1920 jako výraz snahy zvýšit úroveň hospodaření na loukách a pastvinách v podhorské oblasti
- v současnosti zabývá studiem a hodnocením genových zdrojů trav pro zemědělské i technické účely včetně jejich konzervace
- stanice navrhuje, na základě svých vlastních pokusů, nové technologické postupy pro pěstování trav na semeno
- v posledních letech se stanice zabývá i možnostmi energetického využití trav
- výzkum pratotechniky a zvyšování diverzity travních porostů
- šlechtění pícních i trávníkových odrůd trav a nově i pohanky (Zita, Zoe, Zamira) a lupiny bílé (Zulika)

Výzkumný ústav olejnin v Opavě:
- založen v roce 1921 jako státní výzkumná zemědělská stanice
- specializace na šlechtění olejnin
- pracovníci výzkumného ústavu se výraznou měrou podíleli na vývoji moderních velkovýrobních pěstitelských technologií olejnin, hlavně ozimé řepky a máku
- vyvinul komplexní pěstitelskou technologii pěstování máku a aktivně ji zaváděl do praxe.

Sídlo společnosti naleznete na adrese Hamerská 698, Zubří.


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,  
Štítky:

výzkum, vývoj, šlechtění olejnin, máku, řepky, pícnin, trávníkových odrůd, Zubří, Opava