R.P.GEO s.r.o.

CZKInženýrská geologie

Společnost R.P.GEO s.r.o. poskytuje služby v oblasti geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie a ekologie. Touto činností se zabýváme již od roku 2010 a v rámci našich služeb provádíme např. vrtné práce, inženýrsko-geologické průzkumy. Dále vydáváme posudky či vyhodnocení geologických podmínek, nabízíme také konzultace a poradenství v těchto oborech.

Služby v oblasti:
- inženýrská geologie
- ekologie
- hydrogeologie.

Inženýrská geologie, poskytujeme tyto služby:
- průzkumné inženýrsko-geologické vrty, vrtné práce
- inženýrsko-geologické posudky
- posuzování základových poměrů staveniště
- zkoušky a posuzování materiálů minerálního těsnění
- rozbory vzorků zemin v akreditovaných laboratořích.

V oblasti ekologie nabízíme tyto služby:
- vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA
- nakládání s odpady a odpadními vodami
- ekologické audity
- průzkumy kontaminace
- sanační projekty, sanace vod a zemin.

V rámci hydrogeologie provádíme:
- realizace vsakovacích vrtů a vystrojených pozorovacích vrtů
- návrh melioračních prací
- posuzování režimu podzemních vod
- hydrogeologické posudky
- odběr vzorků vod
- čerpací a nálevové zkoušky.

Technická provozovna naší společnost sídlí na adrese Šmídova 1334/10, Ostrava - Radvanice.


Katalog firem:    

Ekologické projekty a zařízení

,  

Geodetické a geologické služby

,  

Studnařské práce

,  

Vysoušení a sanace

,  
Štítky:

inženýrská geologie, vrty, vrtné práce, rozbory, posudky, Ostrava, hydrogeologie, sanace, průzkumy