Obec Bílsko
Obecní úřad
Obec Bílsko Obecní úřad

Obec Bílsko se nachází v Olomouckém
kraji asi 10 km jihozápadně od města
Litovle.
Plocha katastru obce je 373 ha, pole 287 ha, lesy 62 ha a zbytek zahrady,
pastviny a louky.
V obci žije 213 obyvatel včetně chovanců
Ústavu sociální péče Nové Zámky, jehož
pobočka v Bílsku byla uvedena do provozu v roce 1996.
Obec Bílsko je členem svazku obcí:
Sdružení obcí Střední Moravy,
Mikroregionu Litovelsko a Vodovod
Pomoraví, dále je členem „Svazu měst a
obcí České republiky“.
Obec Bílsko je od roku 1999 zapojena do
Programu obnovy venkova. V roce 2003 se
obec Bílsko zúčastnila soutěže Vesnice
roku, za což jí byl udělen „Diplom za
citlivý přístup k duchovnímu bohatství
vesnice“.
Znak a prapor byl obci udělen
Poslaneckou sněmovnou 12. února 2003.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,