Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
CzechGlobe

CZKVýzkum biosféra

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - CzechGlobe se zaměřuje na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. Sídlo ústavu se nachází na adrese Bělidla 986/4a, Brno.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., CzechGlobe:
- zaměřuje na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty
- regionálně CzechGlobe redukuje problém nedostatečného propojení vědecké a aplikační sféry, využívá potenciálu vzdělanosti v ekologických a eko-inženýrských oborech
- produkuje nové inovační postupy v oboru „clean energy“ a „eko-inženýrství“, čímž vytváří potenciál vzniku nových zařízení a technologii, a přispívá ke zlepšení environmentálního vzdělávání na všech stupních.

Infrastruktura centra excelence CzechGlobe:
- atmosférická stanice Křešín u Pacova na Českomoravské vysočině
- síť ekosystémových stanic
- systémy dlouhodobých impaktových experimentů
(fytotronový sál s klastrem růstových komor (fytotronů) s automatickou regulací složení atmosféry, teploty, vlhkosti vzduchu a intenzity a spektrálního složení světla. Polní systém kultivačních komor)
- letecká laboratoř DPZ
- centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř rostlin
- kabinet socio-ekonomických studií
- výukové, informační a demonstrační centrum.

Výzkumný sektor:
- sekce klimatických analýz a modelování
- sekce ekosystémových analýz
- sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
- sekce humánních dimenzí dopadů globální změny
- sekce adaptivních a inovačních technik
- sekce adaptačních strategií.


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,  
Štítky:

výzkum globální změny