Gymnázium Tachov
Gymnazium Tachov

Naše Gymnázium Tachov poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou žákům s ukončenou 7. třídou základní školy.
Výhodou naší střední školy je možnost si v jednotlivých ročnících vybrat z volitelných předmětů s humanitním nebo přírodovědným zaměřením.

Výuka cizích jazyků:
- povinná je výuka angličtiny a další jazyk je volitelný (němčina, ruština).

Vybavení gymnázia:
- vstup do budovy a jídelny za pomoci čipu
- kamerový systém v šatnách
- individuální šatní skříňky
- učebny výpočetní techniky moderně vybavené
- Wi-Fi připojení na internet v celé budově
- jazykové a multimediální učebny
- laboratoře
- fotokomora
- výpůjční systém učebnic i pro žáky vyššího stupně gymnázia
- školní jídelna s kapacitou 1200 osob.

Pořádání akcí, zájmová činnost:
- poznávací zájezdy, návštěvy partnerských škol
- organizace soutěží a olympiád
- lyžařský kurz
- vodní kurz
- seznamovací kurz
- zájmové kroužky.

Cílem našeho gymnázia je připravit studenty na obě části maturitní zkoušky tak, aby mohli pokračovat na jakékoliv vysoké škole dle svého výběru.


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,  
Štítky:

gymnázium, střední škola Tachov, gymnázium od ukončené 7. třídy, humanitní, přírodovědné zaměření