Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103
Středoškolské vzdělání s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Tradice Sportovního gymnázia Kladno sahá až do roku 1984, kdy zahájilo činnost ještě pod původním názvem „Sportovní škola“.

Jediným sportem, který škola tehdy zajištovala, byla atletika. S postupem času se počet kmenových sportů rozrostl na pět: atletika, plavání, judo, lední hokej a volejbal. Z tohoto pohledu je Sportovní gymnázium Kladno jedinou podobnou vzdělávací institucí ve Středočeském kraji.
Kromě oboru Sportovní příprava, škola zajištuje výuku i ve všeobecném studiu (čtyřletém i osmiletém).

V letošním školním roce navštěvuje školu přes 600 studentů, z toho přes 110 v oboru Sportovní příprava.
žáci mají možnost využívat:
- speciální učebny zeměpisu, chemie, biologie, fyziky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
- 2 učebny s interaktivní tabulí
- 24 učeben s dataprojektorem a plátnem
- 2 projekční učebny
- 2 počítačové učebny
- multimediální jazykové učebny
- laboratoř biologie, chemie, fyziky
- 2 tělocvičny + speciální tělocvičny
- posilovnu, regenerační linku
- přednáškový sál
další zázemí školy:
- školní jídelna s nabídkou 3 jídel každý den
- regenerační zařízení, posilovna
- přístup na internet pro žáky
- pobyty v Anglii, Francii a Německu
- pravidelné besedy, návštěvy divadla, galerií.


Katalog firem:    

Střední školy a odborná učiliště

,  
Štítky:

střední škola se sportovním zaměřením