BoBaStav s.r.o.


Realizaci vodohospodářských staveb svěřte do rukou firmy BoBaStav ze Znojma. Za použití vlastní techniky provádíme práce na vodních nádržích, jako je odbahnění rybníků. Zajišťujeme také výstavbu venkovních dešťových a splaškových kanalizací a s tím související výkopové práce.

Na poli vodohospodářských staveb se specializujeme na budování čističek odpadních vod (ČOV), výstavbu kanalizačních systémů k odvodu splaškových a srážkových vod, ale také výstavbu úpraven vod nebo rezervoárů vody. Budujeme nové vodovodní řady. Postaráme se také o opravu a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních systémů, retenčních nádrží a vodojemů.

Máme také bohaté zkušenosti v oblasti krajinného inženýrství - odbahňování rybníků, zpevňování břehů nebo budováním poldrů. Budujeme nové vodní nádrže a umíme si poradit s s odvodňováním krajiny nebo budováním mokřadů.

Postaráme se také o úpravy prostranství - dláždění chodníků a parkovišť, terénní úpravy svahů a úpravy terénu pro nová parkoviště pro obce a fyzické osoby.

Budujeme také lesní cesty z recyklátu a nové asfaltové cesty - spíše menší, ne silnice. Jedním z našich zaměření je také demolice staveb.

Součástí naší činnosti jsou i výkopové práce. Provádíme výkop pro vodovod či elektriku. Zajistíme výkopy a následně výstavbu základových desek a opěrných zídek.

Zajistíme výstavbu venkovních dešťových a splaškových kanalizací

Zajistíme výstavbu venkovních dešťových a splaškových kanalizací

Odbahníme rybníky, zpevníme břehy a vybudujeme vodní nádrže a poldry

Odbahníme rybníky, zpevníme břehy a vybudujeme vodní nádrže a poldry

Dláždíme chodníky, parkoviště a budujeme cesty pro soukromé i fyzické osoby

Dláždíme chodníky, parkoviště a budujeme cesty pro soukromé i fyzické osoby

Provádíme výkopové práce - výkopy pro vodovod i elektřinu

Provádíme výkopové práce - výkopy pro vodovod i elektřinu

Slogan:

Výstavba a rekonstrukce vodohospodářských staveb

Štítky:

vodohospodářské stavby, výkopové práce, výstavba kanalizací, odbahnění rybníků Znojmo

PODSTRÁNKY

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby – výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV, krajinné inženýrství

Dopravní stavby

Dopravní stavby
Dopravní stavby, výstavba a rekonstrukce silnic, chodníků, parkovišť, odstavných ploch

Výkopové práce

Výkopové práce
Zemní a výkopové práce, výkopy základů staveb, inženýrských sítí, terénní úpravy
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Výstavba parkovišť, chodníků, zpevněných cest a místních komunikací pro města a obce

Výstavba parkovišť, chodníků, zpevněných cest a místních komunikací pro města a obce
Výstavbou parkovišť, chodníků, menších zpevněných cest a komunikací a dalších drobných dopravních staveb ve městech a obcích se zabývá firma BobaStav.

Výkopové práce, terénní úpravy - výkopy sklepů, pro kanalizaci, kabeláž

Výkopové práce, terénní úpravy - výkopy sklepů, pro kanalizaci, kabeláž
Výkopové práce a terénní úpravy provádí v regionu Znojmo firma BoBaStav s.r.o. Zajistíme výkopy sklepů, výkopy zeminy pro kanalizaci a kabeláž a další zemní práce.

Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství
Výstavbu ve vodním hospodářství provádí v okolí Znojma a Moravského Krumlova firma BoBaStav s.r.o. Budujeme mokřady a odbahňujeme a čistíme rybníky.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA BoBaStav s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
BoBaStav s.r.o.
www.bobastav.cz
Adresa

Adresa

Načeratice 92
Znojmo 669 02

bohdalekd@seznam.cz
+420 731 391 490


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha