Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Vyvážení odpadních jímek. Čištění odpadních vod, kanalizačního potrubí. Výstavba: - vodovodní a kanalizační řády.

Odvoz a likvidace odpadních vod a fekálii vozidlem Liaz 8m3 a PV3S 3, 6m3.

Technické služby města Vrbna pod Pradědem. Pobočky: - recyklační dvůr, tel.:554752126 Vrbno pod Pradědem 308 (Mnichov).

Technické služby. Odvoz odpadů. Čištění komunikací a chodníků. Údržba veřejné zeleně.

Skladování a zpracování kovového i nekovového odpadu a šrotu.

Nakládání s odpady-mimo nebezpečné. Provádění likvidací, zpracování a ekologických úprav struskových hald. Výroba kameniva a materiálů pro násypy.

Nákup, prodej, velkoobchod, skladování: -paliv a maziv. Nakládání s odpady. Reklamní činnost a marketing.

Báňské technologie: -vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej: - báňské technologie, především pro hlubinné dobývání uhlí, zejména zařízení na dopravu a úpravu fragmentace hmot a speciálních důlních zařízení. Ekologie–ekoinženýring: -systémy nakládání s odpady -koncepce, studie a plány odpadového hospodářství -ekologizace ...

Nakládání s odpady, přistavování kontejnerů. Výkup a sběr kovového odpadu, sběrna - papír, železo, hliník, litina, slitiny kovů, měď, nerez. Autodoprava, přeprava sypkých materiálů. Výkup autobaterie.

Výkup, sběr, sběrna, recyklace, zpracování: - druhotné suroviny - odpady - kovové, papír, plasty, sklo.

Nakládání s odpady. Provoz sběrny druhotných surovin. Provozovna: - Anenská, Opava.

Likvidace odpadních vod ze septiků. Odvoz odpadních vod.

Autodoprava, přeprava: - vnitrostátní, tuzemská - zahraniční, mezinárodní - sypké materiály. Odvoz odpadů a pronájem kontejnerů. Výroba krycích a rafinačních solí pro hutní průmysl. Distribuce, velkoobchod: - anorganické chloridy, fluoridy.

Činnost: - kovoobrábění - zemní práce - nakládání s odpady - úprava území, asanace, rekultivace - demolice, bourací práce - dokončovací práce - nákladní doprava - kovovýroba - pronájem objektů a ploch - prodej PHM.

Služby: - sanace a rekultivace území - nakládání s odpady kategorie O - úprava a využití biologických odpadů - využití odpadů - příprava území pro stavby - výroba kompostu - výkopové práce - těžba surovin - písek.

Technické služby. Komunální služby. Správa a údržba: - veřejné komunikace - veřejná zeleň - veřejné osvětlení - dopravní značení. Svoz a likvidace komunálního odpadu. Elektromontážní a zámečnické práce. Pohřební služba ARON.

Autodoprava: - silniční - kontejnerová doprava. Stavební činnost: - výkopové práce. Svoz a likvidace odpadů. Celoroční údržba komunikací. Terénní úpravy: - parkové a sadové údržby zeleně. Restaurace U Kočky: - stravování. Kulturní a společenské zařízení: - sál, kapacita 300 míst.

Kovošrot. Sběr, výkup, sběrna: - druhotné suroviny - barevné kovy - kovový odpad. Likvidace: - olověné baterie. Provozovna: - Křivá 3089/2, Ostrava - Moravská Ostrava.

Služby: -čištění potrubí. Čištění: -průmyslových potrubí -kanalizačních a odpadních potrubí -technologických potrubí -dešťových potrubí. Vytěžování potrubí-zanesení potrubí. Frézování ucpávek a nálitků v potrubí. Revize potrubí. Vytyčování směru potrubí.

Služby-nakládání s odpady: -ekologické zneškodňování technologických celků -likvidace odpadů kategorie ON s výjimkou odpadů radioaktivních, výbušnin a odpadů živočišné výroby -komplexní poradenská činnost v oblasti ekologie -vedení informačního systému RERO.

Služby: - čerpání a odvoz fekálií - čištění kanalizace - kosení trávy - čištění koberců a čalounění - úklidové služby - zimní údržba komunikací - technické služby. Výroba, opravy: - lavičky.

Čištění, výstavba, oprava: - jímky, kanalizace, žumpy, septiky. Biolgické čištění. Nakládání s nebezpečnými odpady. Stavební práce: - zemní - zednické - vodoinstalatérské - demoliční.

Výkup, sběr, sběrna, zpracování, prodej: - kovový odpad.