Hansalanderová Jana, Mgr., advokátka


Husovo náměstí 22, Rakovník I 269 01
Paní advokátka Mgr. Jana Hansalanderová provozuje ve své kanceláři generální praxi, přičemž preferuje tyto právní oblasti: občanské právo, rodinné právo, obhajoby ve věcech trestních na plnou moc i ex offo či kupní a darovací smlouvy ohledně nemovitostí včetně učinění prohlášení o pravosti podpisu. Mým cílem je chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta za důsledného využití všech zákonných prostředků.

Advokátní kancelář:
- generální praxe
- občanské právo
- náhrady škody, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, spory ze závazkových smluvních vztahů
- rodinné právo
- rozvody včetně majetkového vypořádání, alimenty, určení a popření otcovství
- obhajoby ve věcech trestních na plnou moc i ex offo
- kupní a darovací smlouvy ohledně nemovitostí včetně učinění prohlášení o pravosti podpisu
- advokátní úschovy peněz
- zastoupení v řízení o povolení vkladu práva do katastru.

Další produkty a služby
  • ochrana duševního vlastnictví, advokátní kancelář, právo finančních služeb, komplexní právní servis, manželské rozvody, sepisování listin

Veterinární ambulance Kleisslova - nadstandardní péče pro Vaše mazlíčky.

Veterinární ambulance Kleisslova - nadstandardní péče pro Vaše mazlíčky

Domov pro seniory se sníženou soběstačností Benešov, domov důchodců, ošetřovatelská péče.

Domov pro seniory se sníženou soběstačností Benešov, domov důchodců, ošetřovatelská péče

Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol.

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann a spol.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


FABIAN & PARTNERS  - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

FABIAN & PARTNERS - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

Jste věřitelem a marně vymáháte své peníze zpět? Pomoci vám může zkušený insolvenční správce. Toho najdete u společnosti FABIAN & PARTNERS. Pomůžeme vám v oblasti insolvence, s vyřízením potřebných dokumentů i se zastupováním na úřadech. Služby insolvenčního správce ale nenabízíme pouze věřitelům. Obrátit se na nás mohou i dlužníci. Těm nabízíme odborné poradenství i praktické rady, jak úspěšně zvládnout oddlužení.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Další produkty a služby
Advokátní kancelář, právní služby, rodinné a občanské právo, obhajoba

Advokátní kancelář, právní služby, rodinné a občanské právo, obhajoba

Právní služby, sepsání smluv, prohlášení o pravosti podpisu a daňová přiznání od advokátní kanceláře Mgr. Jany Hansalanderové z Rakovníka.