Viktora Karel, Mgr.


Jiráskova 994/9, Přerov 750 02

Advokátní kancelář se sídlem v Přerově, poskytující komplexní právní služby v různých odvětvích práva, zejména práva:

- občanského (právní porady a konzultace, sepisování smluv a dohod, převody nemovitostí a bytů, nájem, zástavní práva, spoluvlastnické vztahy a společné jmění manželů, náhrada škody a bezdůvodné obohacení, vymáhání dluhů, zastupování před soudy včetně exekučního a dědického řízení)

- rodinného (právní porady a konzultace, sepis návrhu na rozvod manželství, zastupování před soudy v řízeních o rozvod, péče o nezletilé děti, o výživné, o určení rodičovství, o popření otcovství)

- obchodního (právní porady a konzultace, příprava a zpracování smluvních dokumentů, právní posouzení návrhů smluv, zastupování před soudy a rozhodci ve sporech z obchodněprávních vztahů včetně exekučního řízení, sepis a převod směnek včetně návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu)

- pracovního (právní porady a konzultace, vyhotovení pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zastupování ve věcech neplatného rozvázání pracovního poměru, výplaty mzdy, mzdových náhrad a náhrady škody)

- trestního (právní porady a konzultace, obhajoba v trestních věcech, zastupování při podání vysvětlení, zastupování poškozeného a uplatňování náhrady škody v trestním řízení, sepis trestních oznámení)

- správního (právní porady a konzultace, zastupování v přestupkovém řízení, včetně agendy dopravních nehod a ve správním řízení, sepis podání správním orgánům, sepis opravných prostředků proti úředním rozhodnutím, zastupování před katastrálním úřadem - vklady, zápisy a výmazy práv v katastru nemovitostí)

Při poskytování právních služeb je preferován individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom je vždy kladen důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

IČ: 66247128
DIČ:
Okres: Přerov
Stát: Česká republika
Právní forma: podnikatel se ŽO
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Viktora

Další produkty a služby
  • dědické právo, vlastnické právo, rozvody a výživné, právo obchodních společností, obhajoba v přípravném řízení


Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)
Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Ochranné známky a patenty na vynálezy
Ochranné známky a patenty na vynálezy

Patentová kancelář Rott, Růžička & Guttmann se realizuje v oboru duševního vlastnictví a své služby poskytuje jak domácím, tak zahraničním klientům. Potřebujete patent na svůj vynález, kterým je váš výrobek, zařízení, nebo výrobní postup? Obraťte se na nás, zajistíme vám jej bez zbytečných průtahů a komplikací.