Obchodní akademie v Ostravě nabízí středoškolské studium ekonomického směru

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory nabízí kvalitní středoškolské studium ekonomického směru ve čtyřech studijních oborech Obchodní akademie, OA – zahraniční obchod, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost. Při OA a VOŠS v Ostravě vzniklo Centrum managementu vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji.

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory

Středoškolské odborné studium ekonomického směru na Obchodní akademii

Získejte středoškolské vzdělání na populární střední škole ekonomického směru studiem univerzálního oboru obchodně-podnikatelského zaměření Obchodní akademie či ekonomického oboru se zaměřením na zahraniční obchod s výukou tří světových jazyků. Absolventi obou oborů se uplatní ihned po ukončení studia v praxi nebo mohou pokračovat ve studiu na VŠ.

Studium na Obchodní akademii v Ostravě


Studijní obory Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost na OA

Výbornou přípravu pro pokračování na kterékoliv vysoké škole získáte studiem všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v oboru Ekonomické lyceum. Studijní obor Veřejnosprávní činnost přípraví studenty pro výkon státní správy a samosprávy i pro studium na vysoké škole ekonomického a právního zaměření.

Středoškolské studium ekonomického směru


Centrum vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji – semináře, konference, exkurze

Dlouhodobá spolupráce OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách s Klubem ekologické výchovy byla impulsem k vzniku Centra vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji, které umožňuje specializační studium koordinátorů EVVO, pořádá tematicky zajímavé semináře, workshopy, konference i exkurze. Obchodní akademie je nositelem vzdělávání v oblasti environmentu.

Centrum managementu vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji


PODSTRÁNKY

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory
Obchodní akademie v Ostravě nabízí středoškolské studium ekonomického směru

Vyšší odborná škola sociální Ostrava

Vyšší odborná škola sociální Ostrava
Pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě

Pronájem prostor školy, ubytování

Pronájem prostor školy, ubytování
Pronájem učeben, auly, hřiště, tělocvičny, nabídka levného ubytování
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
WEBOVÁ STRÁNKA
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
www.oao.cz
Adresa

Adresa

Karasova 1140/16
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

oa@oao.cz
+420 599 524 211


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha