Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Obchodní akademie v Ostravě nabízí středoškolské studium ekonomického směru

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory nabízí kvalitní středoškolské studium ekonomického směru ve čtyřech studijních oborech Obchodní akademie, OA – zahraniční obchod, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost. Při OA a VOŠS v Ostravě vzniklo Centrum managementu vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji.

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory

Středoškolské odborné studium ekonomického směru na Obchodní akademii

Získejte středoškolské vzdělání na populární střední škole ekonomického směru studiem univerzálního oboru obchodně-podnikatelského zaměření Obchodní akademie či ekonomického oboru se zaměřením na zahraniční obchod. Absolventi obou oborů se uplatní ihned po ukončení studia v praxi nebo mohou pokračovat ve studiu na VŠ.

Studium na Obchodní akademii v Ostravě


Studijní obory Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost na OA

Výbornou přípravu pro pokračování na kterékoliv vysoké škole získáte studiem všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v oboru Ekonomické lyceum. Studijní obor Veřejnosprávní činnost přípraví studenty pro výkon státní správy a samosprávy i pro studium na vysoké škole ekonomického a právního zaměření.

Středoškolské studium ekonomického směru


Centrum vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji – semináře, konference, exkurze

Dlouhodobá spolupráce OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách s Klubem ekologické výchovy byla impulsem k vzniku Centra vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském kraji, které umožňuje specializační studium koordinátorů EVVO, pořádá tematicky zajímavé semináře, workshopy, konference i exkurze. Obchodní akademie je nositelem vzdělávání v oblasti environmentu.

Centrum managementu vzdělávání a výchovy v Moravskoslezském krajiObchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory

Obchodní akademie v Ostravě nabízí středoškolské studium ekonomického směru

Vyšší odborná škola sociální Ostrava

Vyšší odborná škola sociální Ostrava

Pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě

Pronájem prostor školy, ubytování

Pronájem prostor školy, ubytování

Pronájem učeben, auly, hřiště, tělocvičny, nabídka levného ubytování