JUDr. Wieslaw Firla


U Stromovky 1501/11 (budova Komerční banky), Havířov-Město 736 01

Advokátní kancelář JUDr. Wieslawa Firly má své sídlo v Havířově a pobočky v Ostravě a na Slovensku v Čadci. Tato advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty právní služby ve všech právních oblastech, se zaměřením na obchodní a občanské právo, zakládání obchodních společností, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek v soudních a exekučních řízeních. Můžete se obrátit také na další právníky této kanceláře – advokátku Mgr. Ester Šamajovou a Mgr. Ondřeje Slonku.

Pro své klienty zajišťujeme:
- právní poradenství,
- sepisování smluv, žalob, předžalobních upomínek a dalších podání,
- zastupování v soudních i jiných řízeních,
- paušální zastoupení pro podnikatele i obchodní společnosti,
- úřední ověření podpisu,
- rozhodčí řízení,
- advokátní úschovu finančních prostředků.

Obchodní právo:
- smluvní dokumenty, žaloby a jejich posouzení, příprava i zpracování,
- zakládání obchodních společností, družstev,
- vymáhání pohledávek,
- vedení právní agendy,
- zastoupení v obchodních sporech,
- právní poradenství,
- směnky.

Občanské právo:
- zastoupení v soudních řízeních,
- sepsání žalob, smluv a dalších listin,
- řešení vlastnických a spoluvlastnických vztahů,
- náhrada škody,
- právní poradenství,
- dědictví.

Rodinné právo:
- rozvod,
- výchova a výživa nezletilých dětí,
- výživné mezi manžely,
- žaloby, dohody, zastupování.

Nemovitosti:
- převod nemovitostí - kompletní servis,
- nájemní a kupní smlouvy,
- zastoupení před katastrem nemovitostí,
- úřední ověřování podpisů,
- zástavní právo, věcná břemena.

Trestní právo:
- obhajoba před soudy a policejními a přestupkovými orgány,
- právní poradenství,
- sepsání trestního oznámení,
- zastoupení poškozených v trestním řízení, náhrady škod.
-dopravní nehody

Úvěrové právo:
- půjčky,
- úvěry,
- hypotéky,
- poradenství.

Rozhodčí řízení:
- majetkové spory,
- vydání exekučně vykonatelných rozhodnutí.

Zajišťujeme rovněž poradenství pro dlužníky v exekucích, dražbách či v insolvenčním řízení.

Naši právníci preferují individuální přístup ke každému klientovi a jejich hlavním cílem je spokojenost klienta.

Na pobočce naší advokátní kanceláře v Čadci řešíme právní problémy klientů na území Slovenské republiky. Zde se zaměřujeme především na oblast vymáhání pohledávek v soudních řízeních a exekucích. Rádi Vám také poskytneme pomoc v oblasti práva nemovitostí. Našimi klienty na Slovensku jsou převážně české i polské firmy, které řeší právní problémy se slovenskými subjekty.

Ceny našich služeb se různí podle povahy řešené problematiky i časové náročnosti dané věci. Na našich internetových stránkách naleznete alespoň orientační ceny.

IČ: 66213185
DIČ: CZ6307150190
Okres: Karviná
Stát: Česká republika
Právní forma: ostatní
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Obrat: do 5 000 tis. Kč

Další produkty a služby
  • ochrana duševního vlastnictví, advokátní kancelář, právo finančních služeb, komplexní právní servis, manželské rozvody, sepisování listin

FORSCH, s.r.o.

Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)
Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Ochranné známky a patenty na vynálezy
Ochranné známky a patenty na vynálezy

Patentová kancelář Rott, Růžička & Guttmann se realizuje v oboru duševního vlastnictví a své služby poskytuje jak domácím, tak zahraničním klientům. Potřebujete patent na svůj vynález, kterým je váš výrobek, zařízení, nebo výrobní postup? Obraťte se na nás, zajistíme vám jej bez zbytečných průtahů a komplikací.