Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Soudní znalec v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika specializace vývoj software, autorská práva k programům soudní znalec v oboru kriminalistika, specializace bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita. Mohu nabídnou kvalitní znalecké posudky specializace výpočetní technika se specializací bezpečnost informací, dat, ...

Poskytujeme služby v těchto oblastech: - český statutární audit podnikatelských subjektů - audit podle mezinárodních standardů - audit neziskových organizací, příspěvkových organizací, obcí - forenzní audit - financial due diligence - účetní závěrka - daňová přiznání v České republice a v zahraničí - refundace DPH v rámci Evropské ...

Činnost: - soudní znalec - znalecké posudky, odhady nemovitostí.

Služby: - soudní znalec - oceňování

Soudní znalec - znalecké posudky, odhady, ocenění, znalecká stanoviska.

Oceňování nemovitostí. Prodej a pronájem: - bytové a nebytové prostory.

Znalecký ústav. ZNALECKÉ POSUDKY - ZNALECKÝ POSUDEK OCENĚNÍ ZNALECKÁ ČINNOST - SOUDNÍ ZNALCI

Služby: - znalecké posudky - ekonomika, motorová vozidla

Služby: - znalecké posudky, stavebnictví - oceňování nemovitostí

Činnost: - soudní znalec v oboru písmoznalectví - znalkyně písma.

Znalecké posudky požadované obchodním zákoníkem: - oceňování nepeněžitých vkladů - oceňování podniků a částí podniků - oceňování akcií, podílů, aktiv, pasiv - fůze, přeměny společností - oceňování majetkových práv - nabídky převzetí, nabídky na odkoupení, povinné nabídky převzetí - využití práva výkupu účastnických cenných ...

Služby: - odhadce nemovitostí - projektant statik (pobočka Straky 137, okr.Nymburk)

Služby - soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí - revizní technik v oboru elektro.

Činnost: - soudní znalec v oboru ekonomika, kybernetika a elektronika.

Soudní znalec - odhady cen motorových vozidel a strojů - znalecké posudky.

Služby: - soudní znalec v oboru ekonomika, oceňování nehmotného majetku, movitého majetku, strojů a zařízení, podniků

Služby - soudní znalec - odhady nemovitostí.

Audit. Daňové, účetní a ekonomické poradenství. Mezinárodní daňové plánování. Transferové ceny. Podnikové poradenství. Účetní a daňové vzdělávání. Due diligence. Oceňování a znalecká činnost. Vedení účetnictví a mezd. IFRS poradenství. Finanční reporting.

Audit. Daňové, účetní a ekonomické poradenství. Mezinárodní daňové plánování. Transferové ceny. Podnikové poradenství. Účetní a daňové vzdělávání. Due diligence. Oceňování a znalecká činnost. Vedení účetnictví a mezd. IFRS poradenství. Finanční reporting.

Audit. Daňové, účetní a ekonomické poradenství. Mezinárodní daňové plánování. Transferové ceny. Podnikové poradenství. Účetní a daňové vzdělávání. Due diligence. Oceňování a znalecká činnost. Vedení účetnictví a mezd. IFRS poradenství. Finanční reporting.

Tržní odhady - znalecké posudky Realitní kancelář - byty - domy i rodinné - vily - pozemky

Služby - oceňování majetku - odhady cen nemovitostí. Realitní makléř.

Služby: - znalec v oboru oceňování nemovitostí.

Znalecká a expertní kancelář - znalecké a expertní posudky - inspekce, kontroly, dozor - diagnostika staveb - sanace staveb.