Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Provádíme oceňování nemovitostí, cenných papírů, podniků, pohledávek a závazků.

Nabídka znalecké činnosti v oblasti získání certifikátů podle mezinárodních norem pro systémy managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti.

Znalecká a realitní kancelář. Znalecké posudky: - ceny a odhad nemovitostí. Tržní odhady nemovitostí a majetku: - pro úvěry u bankovních ústavů. Realitní činnost. Prodej, pronájem, převod, odkup: - byty všech vlastnictví - rodinné domy - činžovní domy - komerční prostory - pozemky.

Oceňování majetku a znalecká činnost, Podnikové finance, Firemní poradenství, Fúze a akvizice, Poradenství v oblasti dotací EU. Naše služby vám umožňují si udělat přesný obraz o fungování a vedení společnosti v jednotlivých oblastech. Našimi cílovými zákazníky jsou soukromé společnosti, státní organizace a příspěvkové organizace. Jednotlivé ...

Expertní a projekční kancelář. Výčet hlavních poskytovaných služeb v oboru stavební izolace a stavební fyzika: - konzultace a odborné poradenství - expertní posudky - znalecké posudky - projekty - stavební dozory - měření (akustika, tepelná technika, osvětlení) - laboratoř akustiky - energetické audity - příprava ...

Daňové poradenství - daňová přiznání - odvolací řízení - procesní daňové právo správní řád - daňové řízení - metodické výklady a stanoviska - zastupování v soudních řízení Správa účetnictví u ziskových i neziskových organizací Soudní znalec - ekonomika - daně - účetnictví - oceňování ...

Oceňování vozidel i poškozených nebo s mechanickou závadou

Zprostředkování - hypoteční úvěr Znalecké posudky Prodej a pronájem - byty - rodinné domy - chaty - chalupy - činžovní domy - pozemky Prodej a pronájem - komerční prostory

Znalecké posudky a odhady motorových vozidel

Komplexní poradenství a služby - v oblasti auditu - audit firmy, interní audit Daňové poradenství Ekonomické poradenství Komplexní poradenství a služby - v oblasti účetnictví, kontrola účetní závěrky, hospodaření firmy Právní poradenství Oceňování

Znalecká činnost v oblasti oceňování majetku pro obor ekonomika, ceny a odhady

Daňové poradenství Vedení účetnictví Zakládání a likvidace společností Znalecké posudky v oblasti oceňování hospodářské činnosti společnosti

Fotodokumentace vozidel Klasifikace poškození vozidel

Znalecké posudky pro daň z převodu nemovitostí, daň dědickou a darovací, pro určení tržní ceny, pro soudní řízení a finanční ústavy Právní poradenství Realitní činnost - bytové prostory Realitní činnost - nebytové prostory Vypracování - realitní smlouvy

Technické audity nemovitostí Oceňování nemovitostí - znalecké posudky Project controlling

Finanční poradenství Znalecké posudky Prodej a pronájem - byty - rodinné domy - pozemky Prodej a pronájem - nebytové prostory

Detektivní služby Společnost PRO rozhodčí řízení Řešení - exekuce Znalecké posudky Vymáhání - pohledávky

Hypotéky - úvěry Odhady nemovitostí Prodej a pronájem - byty - rodinné domy - pozemky - rekreační objekty, ... Prodej a pronájem - komerční prostory

Vypracování příznání pro úhradu daně z převodu nemovitostí Hypoteční úvěry - úvěry ze stavební spoření - půjčky Právní poradenství Dražby Tržní odhad nemovitostí Prodej - byty - domy - pozemky - chaty Prodej - komerční objekty

Znalecká činnost - obor stavebnictví, ekonomiky a stavební podnikání Stavební činnost - rodinné a bytové domy stavebnicové řešení

Soudní znalec - v oboru pravá kůže a pravá kožešina Prodej - kožichy - kožené a kožešinové oděvy Výroba a opravy - kožichy - kožené a kožešinové oděvymódní ateliér - návrhářství Prodej - kožešiny - kůže

Práce na montážní plošiněpronájem - montážní plošina Rizikové kácení stromů Dřevo - oceňování - znalecké posudky Projektování a rekonstrukce zeleně (zahrady na klíč) - údržba veřejné i soukromé zeleně