Vyberte si z bohaté nabídky hasící techniky a přístrojů a zabezpečte svůj objekt. Hasící přístroje vodní, pěnové a sněhové, hydrantové systémy, požární hadice, protipožární ucpávky a uzávěry či třeba bezpečnostní tabulky by neměly chybět v žádném stavení.

Luboš Pultar
Kontrolou, servisem a prodejem hasicích přístrojů, hydrantů a protipožárních klapek včetně elektrické požární signalizace se zabývá společnost Hasič - servis Luboš Pultar. Poskytujeme služby v oblasti zpracování PO a BOZP. Firma byla založena již v roce 1991 a za tuto dobu jsme nasbírali nespočet zkušeností a spokojených klientů.
Luboš Pultar
Naše firma ABAS IPS Management nabízí především bezpečnostní služby a facility management. Specializujeme se zejména na zabezpečení průmyslových a administrativních celků a jejich údržbu. Máme k dispozici vlastní pult centralizované ochrany, kdy kombinujeme dálkový dohled, bezpečnostní dispečink a vzdálenou kontrolu. Naše služby Vám nabízíme v ...

Firma TechniFog s.r.o. se specializuje na projekční, inženýrskou, dodavatelskou a servisní činnost v oblasti dodávek techniky vodní mlhy, která je založena na rozprašovací (rozmlžovací) technice. Společnost TechniFog s.r.o. nabízí kompletní služby v případě protipožárních zařízení, snižování prašnosti, redukce zápachu a v oblasti mlžících ...

Specializujeme se na servis a prodej hasicích přístrojů a hydrantů. Provádíme revize hasicích přístrojů, požárních hydrantů, dveří a klapek. Vytváříme požárně bezpečnostní řešení stavby, doporučíme vhodný hasicí přístroj do bytu či provozovny a rovněž je i opravujeme a provádíme revize. Profesionální služby a servis: - hasicích ...

Jmenuji se Josef Maier a již téměř 30 let se zabývám činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Zájemcům nabízím organizaci BOZP a požární ochrany, dále zpracování a vedení dokumentace PO a také školení zaměstnanců. Jsem vám k dispozici také v případě zájmu o autorizaci požární bezpečnosti staveb nebo vypracování požárně ...

Komplexní zajištění BOZP a PO ve firmě: - bezpečnost práce - požární ochrana - hygiena práce - koordinátor BOZP - šetření pracovních úrazů - školení.

Společnost GlobShop s.r.o. se sídlem ve Vsetíně se specializuje na prodej bezpečnostních značení a cedulí. Dále se zabýváme požární ochranou, prodejem hasících přístrojů a hlásičů. Zaměřujeme se i na zabezpečovací a kamerové systémy, které slouží k ochraně budov a majetku. Působíme po celé České republice, ale především ve Zlínském kraji. ...

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. se sídlem v Chrudimi je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s. a poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO. Nabízíme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, chemické analýzy pitných vod, podzemních vod, odpadních vod, bazénových vod, kalů z čistíren, ...

Služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Služby v oblasti požární ochrany Služby koordinátora BOZP na stavbě Hasící přístroje a hydranty (prodej, kontroly) Kontroly požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární dveře, požární ucpávky, PHP, HV)

Služby a školení v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrana (PO).

Technicko-organizační služby v oblasti požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: - zpracování dokumentace, jednorázové služby - projektová řešení a posuzování - dokumentace BOZP - kontrola objektů z hlediska BOZP - revize, kontroly apod.

Společnost Florian servis s.r.o. nabízí stavební, obchodní a poradenské služby. Zabýváme výstavbou, opravou a rekonstrukcí budov, místních komunikací či mostních objektů. Zaměřujeme se na realizaci chodníků, zpevněných ploch lesních a polních cest, opěrných zdí, betonových i železobetonových konstrukcí. Dále provádíme zemní a výkopové práce, ...

Společnost Jeva servis s.r.o. poskytuje komplexní řešení pro firmy z celé ČR v následujících oblastech: - Revize zdvihacích zařízení, vázacích prostředků, pracovních plošin a elektro - Výroba a prodej vázacích prostředků - Služby a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci a v oblasti požární ochrany (PO), zhotovení ...

Požární ochrana staveb, kontroly protipožárních ucpávek, klapek, dveří, ... Montáž protipožárních ucpávek. Zpracování dokumentace, ...

Prodej, servis: -hasicí přístroje -hydranty -služby v oblasti PO a BOZP. Opravy auto-motoplastů: -nárazníky, světlomety, interiérové plasty, kapotáže motorek. Autoopravy: -drobné mechanické -karosářské práce. Rybářské potřeby: -kompletní vybavení pro rybáře včetně lodních motorů a lodního příslušenství.

E-shop, prodej hasičského vybavení. Prodáváme hadice, přístroje, oděvy, přilby, rukavice, obuv a komunikační zařízení. -čerpadla, svítilny, lana, opasky, žebříky a dýchací přístroje.

Komplexní služby v oborech požární ochrany a bezpečnosti práce. Zpracování komplexní dokumentace PO - požární řády, požární evakuační plány, operativní karta, školení všech zaměstnanců atd. Revize přenosných HP, vnitřních a vnějších hydrantů. V oblasti BOZP - zpracování rizik, kategorizace práce, školení všech zaměstnanců, speciální školení - ...

Poradenská, kontrolní, konzultační a školící činnost v oblasti BOZPzpracování a vedení - dokumentace Zpracování a vedení - kompletní dokumentace v oblasti PO Poradenská, kontrolní, konzultační a školící činnost v oblasti PO Psychologické poradenství - psychodiagnostika

Nabízíme řešení v oblasti aktivní i pasivní ochrany před požárem - plynové hasící zařízení, požární ucpávky, požární ochrana, požární signalizace apod. Dále také elektronické bezpečnostní systémy jako EZS, PZTS, CCTV, ACCES a další.

Servis, oprava, prodej: -hasící přístroje. - bezpečnostní a požární značení - hydranty

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO. Služby: - kontroly hasících přístrojů - tlakové zkoušky hasících přístrojů - opravy hasících přístrojů - zpracování revizních zpráv - kontroly hydrantů a hydrantových systémů - kontrola tlakových a průtokových parametrů vnitřních a vnějších odběrných míst - kontrola vybavenosti vnitřních odběrných ...

Společnost Ing. Oldřich Papoušek zajišťuje projekce se specializací na požárně bezpečnostní řešení staveb, instalaci požárně bezpečnostních zařízení samočinných, stabilní hasící zařízení všech typů, vysokotlaké vodní mlhy, plynové a pěnové hasící zařízení, lokální hasící zařízení, technologické hašení a hašení párou. Inženýrské a požární ...

Komplexní služby: -požární ochrana -bezpečnost práce.

Výroba, prodej, eshop, servis: - hasicí přístroje - požární hydranty - revize a servis hasicích přístrojů Poradenská činnost v oblasti PO A BOZP.Koordinátor BOZP na stavbách.

Oprava, servis, prodej, poradenství, služby: - požární, protipožární technika - hasicí přístroje - požární ochrany - školení BOZP, PO - požární komponenty, příslušenství - plnění CO2 - servisní organizace - KOMAXIT - práškové lakování.

Služby: - požární ochrana PO: - zjištění skutečného stavu požární ochrany při prováděných činnostech objednatele - dozor a odborné poradenství nad zajištěným stavem protipožární bezpečnosti - zpracování nezbytně nutné dokumentace právnických, fyzických podnikajících osob, obcí i občanů v ...