Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Okresní státní zastupitelství: -Prachatice, Kasárenská 192, tel.:388310091 -Prachatice, Malé náměstí 3, tel.:388316295.

Právní kancelář - rozhodčí řízení Rozhodčí sudiště

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Jejich mistní příslušnost je stanovena různě podle typů řízení (např. bydliště, sídlo - místo podnikání žalovaného, umístění nemovitosti, místo spáchání trestného činu apod.)

Nákup, prodej, přeprava, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

-Ubytovací služby -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Pronájem a půjčování věcí ...

Projekce, montáž, revize: - hromosvody třídy A - elektrických zařízení do 35 kV - provádění znaleckých posudků elektrického zařízení