Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Laboratoř: -biochemie -hematilogoe -mikrobiologie.

Biochemická, hematologická a mikrobiologická laboratoř.

Laboratoř biochemicko - hematologická.

Služby: - stomatologie, zubní ordinace - zubní laboratoř

Diagnostická laboratoř. Diagnostika nemocí u laboratorních hlodavců a králíků

Služby: - laboratoř - biochemická, hematologická, imunochemická, sérologická, mikrobiologická a molekulárně biologická vyšetření

Služby: - inženýrsko - geologický průzkum - laboratorní rozbory zemin - penzion

Služby - laboratoř tkáňových kultur exotických rostlin - pěstování exotických rostlin Výroba - hnojiva - stimulátory

Vývoj, výzkum - diagnostické metody pro humánní a veterinární medicínu Laboratoř

Laboratoř klinické mikrobiologie. Nabízí: - mikrobiologický i chemický rozbor pitné vody - sterilizace zdravotnického materiálu - znalecké posudky - likvidace infekčního odpadu.

Pobočky: Brno - Modřice Brněnská 634, 664 42 tel.: 549 447 202 Zlaté Hory Bezručova 144, 793 76 tel.: 584 425 307; 584 425 071 Společnost UNIGEO a.s. má více než 60-ti letou tradici, jejíž historie se odvíjí od roku 1951. V současné době jsou na poli geologicko-průzkumných aktivit a jiných příbuzných a souvisejících věd zastoupeny ...

Služby: - zubní laboratoř - zubní technik