Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Stomatologická laboratoř Jitka Trávníčková
Společnost Jitka Trávníčková provozuje soukromou stomatologickou laboratoř ve městě Vsetín. V naší zubní laboratoři vyrábíme zubní náhrady, tzv. protetiku. Zubní laboratoř: - výroba zubních náhrad - protetika. Naleznete nás na adrese Jasenická 1828, Vsetín.
Stomatologická laboratoř Jitka Trávníčková
Služby: - zubní klinika - zubní laboratoř

Zkušební laboratoř, měření fyzikálních faktorů - měření intenzity umělého osvětlení - měření hluku v pracovním prostředí - měření hluku v mimopracovním prostředí - měření vibrací v pracovním prostředí měření prachu v pracovním prostředí - metrologie - kategorizace prací.

Výroba-léčivé přípravky: -masťové základy (masti, krémy, gely, suspenze, pasty) -tablety -smluvní výroby-masťové základy a tablety, včetně balení (např. pro kosmetické firmy). Kontrola jakosti-certifikovaná laboratoř SÚKL Praha pod identifikačním číslem 510: ...

- rozbory pitných vod - podzemních - povrchových - odpadních - teplé užitkové vody Rozbory odpadů - kontaminovaných zemin - sedimentů z vodních toků, z vodních nádrží - kalů a kompostů Rozbory půd a dalčích vzorků životního prostředí

Vývoj a výroba léčivých přípravků na bázi kmenových buněk v režimu certifikované Správné výrobní praxe.

Rozbory půd: - stanovení minerálního dusíku - pro určení dávky N pro regenerační nebo předseťové hnojení v zemědělství - rozbor podle Mehlicha III- pH, P, K, Ca, Mg, humus - pro základní hnojení obilovin, olejnin, cukrovky, chmele, sadů včetně doporučení dávek hnojení - stanovení mikroelementů-Zn, Mn, Cu, Fe, B, Mo pro speciální výživu ...

Zkušební laboratoř: -rozbory půd, rostlin, hnojiv, kejd, kompostů, kalů, sedimentů, odpadů

Výzkum, vývoj, výroba a vzděláváním v oboru chovu včel a včelích produktů.

LEGIONELA - odstranění bakterií Dezinfekce Úprava voda Dávkování dezinfekce Rozbory vody, úprava vody, technologická voda, Legionella pneumophila. odběr vzorků. První ELEKTRONICKÁ DEZINFEKCE v ČR (DDD se specializací na dezinfekci).

Chemické i mikrobiologické rozbory vody ze studny. Stanovení ukazatelů dle normy a to: PH, vodivost, tvrdost vody, solnosti a kontrola výskytu, síranů, křemíku, kyslíku, železa a dalších složek. Vypracuji havarijní plány, identifikuji neznámé složky vody.

Práce, služby: - rozbory vody, zeminy, kalů, odpadů