Obec Suchdol
Obec Suchdol

Obec Suchdol, včetně místních částí
Jednov a Labutice, se nachází asi 6 km
jižně od města Konice. Žije zde celkem
650 obyvatel. Celé území obce leží v
členitém terénu Drahanské vrchoviny,
nadmořská výška se pohybuje od 490 do
550 m n. m.
První písemná zmínka o existenci
Suchdola pochází z r. 1379. Kaple na
návsi je zasvěcená sv. Anně, v Klárkách
je kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple
v Labuticích je zasvěcena sv. Štěpánu.
V Jednově se podle pověsti zdejšímu
mlynáři u tří dubů zjevila Panna Maria
Sedmibolestná a tak v těchto místech
vyhloubil studánku. Voda byla záhy
shledána léčivou a místo nazváno Svatou
vodou. V r. 1766 vybudoval klášter sv.
Kláry v Olomouci u studánky kapli,
v letech 1806-9 byla kaple přebudována
na nynější poutní kostel Navštívení Panny Marie.
V roce 2005 byla nedaleko poutního
kostela v Jednově vybudována Mariánská
zahrada se sochou Panny Marie a papeže
Jana Pavla II. V letním období se zde
příležitostně konají bohoslužby, jinak
místo slouží ke ztišení a odpočinku
poutníků i turistů.
Dalším turistickou zajímavostí v naší
obci je větrný mlýn, který stojí na
kraji obce Jednov, je však v soukromém
vlasnictví jako rekreační objekt.
V obci celkově funguje pošta, mateřská
škola, ordinace lékařky, farní úřad,
2 obchody a 2 hospody. Budova školy
v Suchdole byla přebudována na bytový
dům. Obec má veřejný vodovod, je
plynofikována, připravuje se projekt
hloubkové kanalizace.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,