Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o


náměstí 5. května 2/12, Čelákovice 250 88
Soukromá škola MILLS, s.r.o. poskytuje širokou škálu kvalitního vzdělání začínaje tím předškolním až po střední školu, nebo vyšší odbornou školu. Provozujeme školu mateřskou, základní, střední a vyšší odbornou. Žákům můžeme také nabídnout odborné studium jazyků na naší jazykové škole. Naleznete nás na adrese náměstí 5. května 2/12, Čelákovice.


Mateřská škola, školka, MŠ:
- soukromé předškolní zařízení
- předškolní vzdělávání
- celkový osobnostní rozvoj dětí
- lesní pedagogika
- kroužky - keramika, tanečky, flétna
- navštěvujeme divadla, výstavy a různé akce
- tématické dílny.

Základní škola, ZŠ:
- základní vzdělání pro děti od 1. do 5. třídy
- třídy s nízkým počtem žáků, individuální přístup učitelů
- druhý jazyk od 4. ročníku
- moderní metody výuky (projektové vyučování, matematika prof. Hejného a další)
- školní kroužky
- školní družina.

Střední škola, SŠ:
- dvouleté pomaturitní dálkové studium
- obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
- absolventi se uplatňují jako učitelé v mateřské škole, nebo jiných zařízeních pro děti předškolního věku, vychovatelé či pedagogové volného času a v mnoha dalších zařízeních.

Vyšší odborná škola, VOŠ:
- pomaturitní studium
- kombinované studium.

Vzdělávací obory:
- Sociální práce
- Diplomovaný zdravotnický záchranář
- Diplomovaný farmaceutický asistent
- Diplomovaný zdravotní laborant.

Bezprostředně po ukončení studia jsou absolventi uplatnitelní na trhu práce.

Jazyková škola:
- angličtina
- němčina
- španělština
- francouzština, italština
- ruština.


Celoživotní vzdělávání, kurzy:
- zdravotník zotavovacích akcí
- seminář kineziotapingu
- výkon funkce veřejného opatrovníka
- kurz laické první pomoci
- masér pro sportovní a rekondiční masáže a další.

Další produkty a služby
  • základní jazykové vzdělávání, středoškolské jazykové vzdělávání, jazykové kurzy pro veřejnost, jazykové kurzy pro děti, příprava na jazykové certifikáty, státní jazykové zkoušky
  • středoškolské vzdělávání s maturitou, studium ve čtyřletých oborech, dálkové studium, vzdělávací programy
  • zvyšování kvalifikace, akreditace předmětů, vyšší odborné školy, diplomovaný specialista, vysoké školy, bakalářský titul, magisterský titul, inženýrský titul
  • první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, vyučování základních předmětů, zájmové kroužky, školní družina, povinná školní docházka


Související články
Firemní vzdělávání a jedinečný produkt Soft Skills Workshop

UniStudies s.r.o.

Firemní vzdělávání a jedinečný produkt Soft Skills Workshop

Snažíte se pro své zaměstnance udělat maximum? Chcete, aby se zdokonalovali a jejich úspěch byl také přínosem pro vaši firmu? Není nic jednoduššího, než odevzdat firemní vzdělávání pro české i nadnárodní společnosti do rukou firmy UniStudies, s.r.o. Nabízí moderní styl vzdělávání cizích jazyků, který se přizpůsobí individuálním potřebám firem i veřejnosti.


Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži poskytuje komplexní vzdělání v oblasti potravinářství

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži poskytuje komplexní vzdělání v oblasti potravinářství

Historie Vyšší odborné školy potravinářské sahá až do počátku 20. století. Již tehdy bylo cílem zajistit kvalifikované vzdělání v oblasti potravinářství a mlékárenství. Tato filozofie zůstala nezměněna, po více než 110 letech působení se škola pyšní celkovým počtem přes 5500 absolventů. Škola v současnosti nabízí maturitní, vyšší odborné i bakalářské vzdělání, které je profilované do oblasti výroby bezpečných potravin a jejich kontroly.


Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Zajímá vás vaření, stolničení, baristika nebo vznešené řemeslo sommeliérství? Střední hotelová škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě vám dá v těchto oblastech potřebné vzdělání. Pro absolventy základních škol nabízíme dva zajímavé maturitní obory, navazující VOŠ, ale i řadu učebních oborů.


Zaostřete do Opavy a Karviné. Slezská univerzita se otvírá i Vám!

Slezská univerzita

Zaostřete do Opavy a Karviné. Slezská univerzita se otvírá i Vám!

Je mladá, ale každým coulem dáma. Je otevřená lidem i nápadům. Je svá a jde si vlastní cestou. To je Slezská univerzita v Opavě. Šance studovat na jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících českých veřejných vysokých škol se otevírá právě teď i Vám.