Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o


náměstí 5. května 2/12, Čelákovice 250 88
Soukromá škola MILLS, s.r.o. poskytuje širokou škálu kvalitního vzdělání začínaje tím předškolním až po střední školu, nebo vyšší odbornou školu. Provozujeme školu mateřskou, základní, střední a vyšší odbornou. Žákům můžeme také nabídnout odborné studium jazyků na naší jazykové škole. Naleznete nás na adrese náměstí 5. května 2/12, Čelákovice.


Mateřská škola, školka, MŠ:
- soukromé předškolní zařízení
- předškolní vzdělávání
- celkový osobnostní rozvoj dětí
- lesní pedagogika
- kroužky - keramika, tanečky, flétna
- navštěvujeme divadla, výstavy a různé akce
- tématické dílny.

Základní škola, ZŠ:
- základní vzdělání pro děti od 1. do 5. třídy
- třídy s nízkým počtem žáků, individuální přístup učitelů
- druhý jazyk od 4. ročníku
- moderní metody výuky (projektové vyučování, matematika prof. Hejného a další)
- školní kroužky
- školní družina.

Střední škola, SŠ:
- dvouleté pomaturitní dálkové studium
- obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
- absolventi se uplatňují jako učitelé v mateřské škole, nebo jiných zařízeních pro děti předškolního věku, vychovatelé či pedagogové volného času a v mnoha dalších zařízeních.

Vyšší odborná škola, VOŠ:
- pomaturitní studium
- kombinované studium.

Vzdělávací obory:
- Sociální práce
- Diplomovaný zdravotnický záchranář
- Diplomovaný farmaceutický asistent
- Diplomovaný zdravotní laborant.

Bezprostředně po ukončení studia jsou absolventi uplatnitelní na trhu práce.

Jazyková škola:
- angličtina
- němčina
- španělština
- francouzština, italština
- ruština.


Celoživotní vzdělávání, kurzy:
- zdravotník zotavovacích akcí
- seminář kineziotapingu
- výkon funkce veřejného opatrovníka
- kurz laické první pomoci
- masér pro sportovní a rekondiční masáže a další.

Další produkty a služby
  • základní jazykové vzdělávání, středoškolské jazykové vzdělávání, jazykové kurzy pro veřejnost, jazykové kurzy pro děti, příprava na jazykové certifikáty, státní jazykové zkoušky
  • středoškolské vzdělávání s maturitou, studium ve čtyřletých oborech, dálkové studium, vzdělávací programy
  • zvyšování kvalifikace, akreditace předmětů, vyšší odborné školy, diplomovaný specialista, vysoké školy, bakalářský titul, magisterský titul, inženýrský titul
  • první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, vyučování základních předmětů, zájmové kroužky, školní družina, povinná školní docházka


Související články
Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Hotelová škola Opava – učební a maturitní obory i navazující vyšší odborná škola

Zajímá vás vaření, stolničení, baristika nebo vznešené řemeslo sommeliérství? Střední hotelová škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě vám dá v těchto oblastech potřebné vzdělání. Pro absolventy základních škol nabízíme dva zajímavé maturitní obory, navazující VOŠ, ale i řadu učebních oborů.


Zaostřete do Opavy a Karviné. Slezská univerzita se otvírá i Vám!

Slezská univerzita

Zaostřete do Opavy a Karviné. Slezská univerzita se otvírá i Vám!

Je mladá, ale každým coulem dáma. Je otevřená lidem i nápadům. Je svá a jde si vlastní cestou. To je Slezská univerzita v Opavě. Šance studovat na jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících českých veřejných vysokých škol se otevírá právě teď i Vám.


Slezská univerzita v Opavě na prahu dalšího čtvrtstoletí

Slezská univerzita

Slezská univerzita v Opavě na prahu dalšího čtvrtstoletí

Slezská univerzita v Opavě v loňském roce oslavila své dvacáté páté narozeniny. Stala se tak mladou dámou. Dámou plnou života, neboť univerzita je opravdu živý organismus. Tvoří ji především studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci a další živí lidé, kteří se v ní vzdělávají, pracují, bádají… Právě oni dávají své alma mater život a tvář, vytvářejí její image na veřejnosti a jsou nositeli odkazu těch, kteří stáli u jejího vzniku.


Vzdělání na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Vzdělání na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim

Vzdělání patří do důležité životní etapy každého člověka a obvykle to pouze základním vzděláním nekončí. Je důležitý správný výběr střední školy nebo následného studia po maturitě či vyučení, aby byl snadnější výběr zaměstnání a každý dělal to, co ho baví. Zajímavé studijní obory má pro své studenty připravené Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim.