Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55


Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 ve svém čtyřletém a osmiletém oboru poskytuje svým studentům možnost získání úplného středního vzdělání.

Žáci se mohou věnovat všeobecnému studiu na gymnáziu, které připravuje své absolventy pro následné studium na vysokých školách nejrůznějšího zaměření a je zakončeno maturitní zkouškou. Nebo si mohou vybrat některý z našich perspektivní učebních oborů, které poskytují středoškolské vzdělání s výučním listem.

Našim studentům nabízí tyto učební obory:
- Elektrikář
- Truhlář
- Výrobce potravin - mlékař.

Elektrikář - Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, vzhledem k získané kvalifikaci na mnoha pracovních pozicích, např. provozní elektrikář, elektromontér, elektroinstalatér, montážní technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik – údržbář ve výrobních i nevýrobních sférách malých, středních i velkých podniků, mechanik elektronických, měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, opravář elektrických přístrojů, apod.

Truhlář - Absolvent oboru vzdělání truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání truhlář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání. Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, je schopen provádění oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. Dokáže navrhnout výrobek se správnou vazbou na antropometrii a ergonomii.

Výrobce potravin - mlékař - Absolvent bude jako výrobce potravin zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu potravinářských výrobků, obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení. Absolvent bude kompletně ovládat technologii výroby mléka a mléčných výrobků, bude schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, meziproduktů i hotových výrobků.

Více informací o oborech najdete na našich webových stránkách.

Všeobecné studium na gymnáziu, které je zakončeno maturitní zkouškou

Všeobecné studium na gymnáziu, které je zakončeno maturitní zkouškou

Perspektivní učební obory ukončené výučním listem

Perspektivní učební obory ukončené výučním listem

Učební obory: Elektrikář, Truhlář, Výrobce potravin - mlékař

Učební obory: Elektrikář, Truhlář, Výrobce potravin - mlékař

Pro zájemce o studium bude uspořádáno informativní setkání v budově gymnázia

Pro zájemce o studium bude uspořádáno informativní setkání v budově gymnázia

Štítky:

gymnázium, střední odborné učiliště

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, obor elektrikář, truhlář, výrobce potravin

Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, obor elektrikář, truhlář, výrobce potravin
Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště ve svém čtyřletém a osmiletém oboru poskytuje svým studentům možnost získání úplného středního vzdělání.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
WEBOVÁ STRÁNKA
Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
gymhlinsko.webnode.cz
Adresa

Adresa

Adámkova třída 55
Hlinsko 539 01

red@gymhlinsko.cz
+420 469 311 190


Najdete nás také zde:

ARES
captcha