Bezpečnost práce, požární ochrana
Ing. Vít Hofman


V Teničkách 620, Uherské Hradiště 686 01
Dodavatelsky poskytujeme služby v oblastech BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI a POŽÁRNÍ OCHRANY (BOZP, PO). Pro koho jsou naše služby určeny? Naše služby jsou určeny VŠEM podnikatelům a firmám a to nejen současným, ale i začínajícím. Co pro Vás můžeme zajistit? Zajistíme pro Vás VŠE, co se týče problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany. "A pokud ne? Tak je to vážně oříšek." Jaké jsou možnosti spolupráce? Služby poskytujeme buď trvale, v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou nebo; jednorázově, na základě přesně specifikované objednávky. Kolik za služby zaplatíte? Ceny za poskytované služby jsou velmi individuální a při jejich určování je vycházeno zejména z rozsahu a velikosti pracovišť, rizikovosti prací a pracovišť, počtu zaměstnanců, používaných zařízení, látek a některých dalších faktorů.

Produkty
  • výroba hasicích přístrojů, revize hasicích přístrojů, prodej hydrantových systémů, požární bezpečnostní značení
  • jazykové kurzy pro firmy, speciální kurzy pro firmy, večerní kurzy pro firmy, přednášky pro zaměstnance, vzdělávání dospělých

Útulné nekuřácké ubytování v centru Ostravy, relaxační centrum, příprava rautů, bezpečné parkování.

Útulné nekuřácké ubytování v centru Ostravy, relaxační centrum, příprava rautů, bezpečné parkování

Obec Lošany okres Kolín, kostel svatého Jiří, kamenná věžovitá tvrz, statek rodiny Mašínů.

Obec Lošany okres Kolín, kostel svatého Jiří, kamenná věžovitá tvrz, statek rodiny Mašínů

Související články
Vzdělávejte se jednoduše a snadno s pomocí vzdělávacího střediska Jan Šlegr

Jan Šlegr

Vzdělávejte se jednoduše a snadno s pomocí vzdělávacího střediska Jan Šlegr

Vzdělávací středisko Jan Šlegr se nachází v Nové Strašecí. Jedná se o školicí středisko, které má za úkol vzdělávat lidi různého věku i pohlaví. Pokud hledáte odborníky, kteří mají potřebné znalosti v oblasti vzdělávání a mají i patřičné kompetence, pak se můžete obrátit právě na tuto firmu.


Audity a certifikace od společnosti s celosvětovou působností DEKRA Certification

DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu

Audity a certifikace od společnosti s celosvětovou působností DEKRA Certification

Auditorské a certifikační služby z oblastí oblasti techniky, bezpečnosti, životního prostředí a zdraví pro Vás zajistí společnost DEKRA Certification - přední světový poskytovatel těchto služeb. Její zkušenosti se vztahují na systémy řízení, jakož i testování a inspekci. Dále nabízí personální certifikace, rozvojové programy a specializovaná školení.


Školení elektrikářů Jihlava

ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. - Čestmír Tišl

Školení elektrikářů Jihlava

Kvalifikovaní zaměstnanci v oboru elektro jsou důležitou součástí firem, které působí v tomto oboru. Proto je důležité poskytnout svým zaměstnancům, ať už jednotlivcům či skupinám, pravidelná školení, kterých součástí je přezkoušení vyhlášky 50/1978 Sb. Svoje služby v oblasti elektro vám poskytne ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. – Čestmír Tišl.


Virály aneb videa, která se šíří po sociálních sítích - tipy od Polas Videostudia Praha

POLAS VIDEOSTUDIO

Virály aneb videa, která se šíří po sociálních sítích - tipy od Polas Videostudia Praha

Video nestačí pouze vyrobit. Aby bylo smysluplnou investicí, je nutné ho i dobře uplatnit a získat pro něj diváky. Jedním z takových způsobů je jeho šíření prostřednictvím internetových sociálních sítí - pro tato videa se ujal pojem virály. Pokud Vás toto téma zajímá, přečtěte si následující článek od pražského videostudia POLAS, které působí na našem trhu již od roku 1991. Dočtete se v něm řadu užitečných informací a tipů.


Firemní články
Bezpečnost práce, požární ochrana - akční balíček pro malé podnikatele a nabídka služeb pro Zlínský kraj!

Bezpečnost práce, požární ochrana - akční balíček pro malé podnikatele a nabídka služeb pro Zlínský kraj!

Za neskutečně výhodnou cenu 3999 Kč bez DPH, nyní nabízíme pro malé podnikatele balíček níže uvedených služeb, z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO): 1) zařazení prací do kategorií (kategorizace prací); 2) podklady pro provádění pracovnělékařských služeb; 3) provedení úvodního hodnocení rizik (úvodní krok do managementu rizik); 4) zhodnocení rizik pro výběr a poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků; 5) dokumentaci nutnou pro řádné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; 6) dokumentaci nutnou pro provedení školení o právních a ostatních předpisech BOZP (zaměstnanci); 7) dokumentaci o začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí; 8) požární poplachové směrnice; 9) dokumentaci nutnou pro provedení školení požární ochrany zaměstnanců; 10) zavedení požární knihy a provedení preventivní požární prohlídky. Plnit výše uvedené úkoly je povinností každého zaměstnavatele! Tyto povinnosti jsou stanoveny zejména zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (vzpp) a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp. Kromě výše uvedeného balíčku, Vám samozřejmě můžeme poskytnout i další služby a činnosti, z oblastí bezpečnosti práce a požární ochrany. Na úseku BOZP jsou to zejména: - komplexní výkon osoby odborně způsobilé, tzv. "bezpečáka"; - provádění managementu (řízení) rizika (identifikace nebezpečí, hodnocení rizik,...); - posouzení a hodnocení pracovišť; - vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami; - zajištění a provedení kompletních školení BOZP; - zpracování komplexní dokumentace BOZP; - řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání; - kontrolní činnost (roční prověrky, pravidelné, namátkové kontroly, kontroly technického vybavení, revize); - příprava firmy na státní kontrolu (inspektorát práce, hygiena); - poradní a konzultační činnost. Na úseku PO, jsou to potom tyto činnosti: - komplexní výkon technika požární ochrany; - stanovení podmínek požární bezpečnosti; - zpracování kompletní dokumentace požární ochrany; - školení a odborná příprava požární ochrany; - pomoc při řešení požárů; - kontrolní činnost (preventivní požární prohlídky, namátkové prohlídky); - příprava firmy na státní kontrolu (státní požární dozor HZS ČR); - poradní a konzultační činnost. Dále nabízíme zavedení systému řízení dle platných norem a standardů, jako jsou např. OHSAS 18001 nebo program "Bezpečný podnik", služby začínajícím podnikatelům - pomoc při rozjezdu podnikání z pohledu BOZP, PO a další služby, šité dle předchozí dohody na míru pro Vás. Nenechte bezpečnost náhodě a řešte ji už dnes! Více informací naleznete na našem webu.