Předmětem exekucí jsou movité i nemovité věci. Ty jsou pak následně udávány na dražbách či různých konkurzech. Automobily, rodinné domy, elektronika či nábytek. S vyřešením exekuční záležitosti vám mohou pomoci exekuční úřady či různé nezávislé podniky.

Služby - likvidace obchodních společností - podání insolvenčního návrhu - návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku - další.

Služby - vymáhání pohledávek mimosoudní cestou - inkaso pohledávek - nákup a prodej pohledávek - ekonomické poradenství.

Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízíme služby v mimosoudním vymáhání pohledávek a další služby pro společnosti i fyzickým osobám.

Služby - řešení pohledávek - upomínání a urgence neuhrazených faktur.

Služby: - mimosoudní vymáhání pohledávek - správa pohledávek - odkup pohledávek - monitoring dlužníků - inventarizace, zajištění majetku dlužníka.....atd.

Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí se sídlem v Lanškrouně, soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková zajišťuje provádění exekucí na celém území České republiky. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - soudní exekuce - vymáhání pohledávek - dražby nemovitostí - dražby movitých věcí. Jsme jeden z prvních exekutorských úřadů v ČR, působíme ...

- veřejné dražby - ekonomické poradenství - krizové řízení

Exekutorský úřad Plzeň - sever, soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške zajišťuje nucený výkon exekučních titulů. Exekutorský úřad, exekutorské služby: - soudní exekuce - dobrovolné dražby nemovitostí - dobrovolné dražby movitých věcí - exekutorské zápisy - úschovy peněz, listin - úschovy movitých věcí - právní pomoc. JUDr. Jaromír ...

Exekutorský úřad, soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák provádí exekuční činnost. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - vymáhání pohledávek - dražby movitých věcí - dražby nemovitých věcí - dražby nemovitostí - soudní exekuce - soudní exekutor. Exekuční činnost provádíme již od roku 2002 v rámci celé České republiky. Jsme ...

Exekutorský úřad Náchod, soudní exekutor JUDr. Kamil Souček zajišťuje provádění exekucí. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - vymáhání pohledávek - dražby movitých věcí - dražby nemovitostí - soudní exekuce. Jsme menší exekutorský úřad, kdy můžeme garantovat skutečně individuální přístup ke každému exekučnímu řízení. Soudní ...

Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově, soudní exekutor Mgr. Jan Jindra zajišťuje provádění exekucí. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - vymáhání pohledávek - dražby movitých věcí - dražby nemovitých věcí - dražby nemovitostí - soudní exekuce. Soudní exekutor Mgr. Jan Jindra věnuje každému exekučnímu řízení osobní ...

Exekutorský úřad Vsetín, soudní exekutor Mgr. Pavel Skácel, provádí exekuční činnost. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - vymáhání pohledávek - dražby nemovitého majetku - dražby movitého majetku - soudní exekuce - exekutorské zápisy - exekutorská úschova. Disponujeme moderním softwarem, který umožňuje klientům i dálkový ...

Exekutorský úřad Tábor, soudní exekutor Mgr. Martin Horák provádí vymáhání pohledávek a jiných exekučních titulů. Exekutorský úřad, exekutorská činnost: - rychlé zpracování exekučních případů na území celé ČR - komplexní a důsledná lustrace majetku povinných - efektivní vymáhání pohledávek - okamžitý převod vymožených částek - dražby ...

Služby: - provádění veřejných dražeb Kancelář: Rumunská 12, Praha

Služby: - vymáhání a správa pohledávek

Služby: - vymáhání pohledávek a další služby - sledování splatnosti vystavených faktur - při vymáhání nepožadujeme po klientech žádné zálohy, platby předem

nabízí: - možnost zajištění kompletní realizace pohledávek - využití dobrovolných i nedobrovolných dražeb Náklady dražeb jsou omezeny dané dle novely zákona. Zajištění profesionálního přístupu k dražbě.

Služby: - marketingového poradenství, řízení obchodní strategie obchodů a souvisejících agend v rámci price, product, promotion and placement - mimosoudní deblokace a kapitalizace pohledávek z obchodního styku vzniklých z obchodování mezi podnikatelskými subjekty ve stavebnictví ČR a SR - zajištění profesionálního výkonu zákonné funkce ...

Služby: - vymáhání dluhů - oddlužení - bankrot

Služby: - insolvenční správce - likvidace společností - oddlužení (osobní bankrot).

společnost Vám nabízí: - spolupráci a své služby v oblasti vymáhání pohledávek - lustrace firem a kreditní anyaýza firem a společností