Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri ...

Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti Činnosť vykonávaná banským spôsobom - bágrovacia a ťažobná činnosť, výroba a spracovanie kameňa a zemín

Kresličské práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov a dopravných zariadení Grafické práce podľa predlohy pomocou počítača Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce Vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Skladovanie Reklamné činnosti Výroba kŕmnych zmesí Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Prenájom dopravných zariadení Výroba betónu a betónových dielcov Bitúnok, spracovanie jatočných zvierat Prenájom stavebných strojov a zariadení Rekreačná jazda na koni a prevoz turistov Závodné ...

Skladovanie Upratovacie práce Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Vykonávanie prác ťažkými mechanizmami Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva Prípravné práce pre ...

Reklamná činnosť. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Prieskum trhu a verejnej mienky. Finančný a operatívny leasing. Kancelárske a sekretárske služby. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Prevádzkovanie kultúrnych, ...

Výroba biohumusu. Ťažba štrkopiesku. Výroba kŕmnych zmesí. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vykonávanie priemyselných stavieb. Výroba výrobkov z betónu,cementu a sádry. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Výkon činnosti stavbyvedúceho /pozemné ...

Prenájom strojov a prístrojov Prenájom nehnuteľností,bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby bez ...

Inžinierska činnosť Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Výroba transportného betónu; Výroba bytových doplnkov z dreva; Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Služby súvisiace s rastlinnou výrobou v rozsahu voľnej živnosti; Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Predaj štrkov a pieskov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických ...

Administratívne služby Výroba produktov z betónu Prenájom strojov a zariadení Reklamné a marketingové služby Obchodná činnosť /mimo koncesií/ Výroba stavebných prvkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie a rekreačné ...

Činnosť realitnej kancelárie Spracovanie prírodného kameňa Maloobchod so stavebným materiálom Vykonávanie trhacích a ohňostrojových prác Inžinierska a konzultačná činnosť v banskej oblasti Veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Výroba betónových,cementových a sádrových výrobkov, tovarov a iných produktov, umelého kameňa a ...

Marketing a prieskum trhu Spracovanie prírodného kameňa Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Vykonávanie ohňostrojných a trhacích prác Poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie Inžinierska a konzultačná činnosť v banskej oblasti Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Železobetonárske práce Zemné práce a demolácie Výroba betónových zmesí Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a ...

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom cestných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhodnocovanie organických odpadov v rozsahu voľnej živnosti Údržba kanálov, rybníkov a zemné práce Rekultivačné práce Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Zemné práce Zámočníctvo Betonárske práce Požičiavanie bicyklov Výroba transportného betónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Prevádzkovanie športových zariadení Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovateľská ...

Ťažba piesku Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej ...

Manažment Prieskum trhu Baliace činnosti Finančný leasing Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Maliarske a natieračské práce Správa bytového a nebytového fondu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb mechanizmami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Poradenské služby v oblasti predmetu podnikania Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Veľkoobchod s nápojmi Nákup a predaj nehnuteľností Veľkoobchod s tabakovým tovarom Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a ...

Reklamná činnosť Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Piliarska výroba, opracovávanie dreva Predaj jedov a žieravín v maloobchode Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie inžinierskych a priemyselných ...