Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Služby: - azylový dům pro matku a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Občanské sdružení: - provoz domů na půli cesty - občanská poradna

Farní charita: -charitní pečovatelská služba

Zajišťování vzdělávacích a zájmových kurzů. Nabídka: -rekvalifikační kurzy: -pracovník sociální péče - přímá obslužná činnost -odborné semináře: -asertivita a empatie, zvládání konfliktů, syndrom vyhoření, time management, týmové role, psychologie v přímé práci s klientem Další činnosti společnosti: -poskytování ...

Oblastní charita Hradec Králové Charitní ošetřovatelská služba: Hradec Králové, Na Kropáčce 30/3 - tel. 495 530 188, 777 736 014 Domov pro matky s dětmi - azylový dům, Hradec Králové, Velká 7 - tel. 495 221 810, 777 737 611 Dům Matky Terezy - středisko sociálních služeb pro lidi bez domova: Hradec Králové, U Mostku 472/5 - tel. 495 218 ...

Charitní zařízení: - komplex sociálních služeb pro muže a ženy ve věku 18 - 26 let, kteří řeší obtížnou životní situaci - zaměření převážně na svěřence dětských domovů opouštějících ústavní výchovu v Královéhradeckém kraji - kapacita 10 ubytovacích míst - ubytování je časově omezeno na 1 rok (maximálně 18 měsíců) - poskytování ...

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Noclehárna s denním centrem: Dům na půl cesty. Charitní šatník.

Krizové centrum pro děti a ženy. Služby, poradenství: - odborná pomoc - krátkodobé ubytování pro ženy s dětmi.

BETHEL Třinec je jedním ze středisek Slezské diakonie, organizace, která poskytuje více než 100 sociálních služeb, především v Moravskoslezském kraji. BETHEL Třinec poskytuje 4 sociální služby zaměřené na práci s osobami bez přístřeší: azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program. Středisko funguje od roku ...

Charita. Charitativní činnost. Ošetřovatelská služba. Pečovatelská služba. Denní centrum ARCHA. Nízkoprahové zařízení. Charitní šatník. Financování služeb. Poskytování sociálních služeb Osobní asistence

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu