Úřady veřejné správy

(záznamy 76/100 z 2024)  strana 4 / 81

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor: -stanice -požární ochrana -ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech -poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Česká tisková kancelář ČTK

Česká tisková kancelář ČTK

Veřejnoprávní instituce zabývající se získáváním, zpracováváním, ukládáním a šířením textových a obrazových informací.

Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov

Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov

Okresní archiv. Je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě. Archivnictví. Spisové služby. Evidence archiválií. Specializovaná knihovna pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie.

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí: -oblastní inspektorát.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státní zkušebnictví. Úřad je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

(záznamy 76/100 z 2024)  strana 4 / 81