Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Líšnice u Mohelnice
Vesnice Líšnice, jejíž součástí jsou i nedaleké Vyšehorky, se rozkládá v mírně zvlněné krajině plné lesů a luk na úbočí Bouzovské vrchoviny. V obci se nachází prodejna potravin, kulturní dům, knihovna i hostinec. Líšnice během celého roku žijí bohatým společenským životem.
Obec Líšnice u Mohelnice
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou institucí státní ochrany přírody, zajišťující metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Působí v oblasti ochrany přírody a krajiny, plní tyto úkoly: -vymezuje činnosti a zásahy -má působnost pověřeného obecního úřadu -vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody -vymezuje 4 až 3 zóny odstupňované ochrany přírody -zpracovává plány péče o VCHU -dohlíží na dodržování podmínek -odsouhlasí k umístění, povolení nebo změně ...

Pobočka. Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Pozemkový fond České republiky. Územní pracoviště pro Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko.

Pozemkový fond. Správa a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu.