Úřady veřejné správy

(záznamy 151/175 z 2023)  strana 7 / 81

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Pozemkový fond ČR

Pozemkový fond ČR

Pozemkový fond ČR: -územní pracoviště. Další pobočky: -vedení, oddělení převodů a privatizace, oddělení nabídek Hořická 283, 500 02 Hradec Králové, II. patro -oddělení správy Hořická 283, 500 02 Hradec Králové, III. patro -oddělení převodů Haškova 357, 500 02 Hradec Králové.

Valdštejnský palác

Valdštejnský palác

Valdštejnský palác je objekt v Praze na Malé Straně, jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka a v současné době sídlo Senátu Parlamentu České republiky.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. -výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Ústav pořádá mezinárodní konference, specializovaná sympozia a workshopy.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ústav jaderného výzkumu - zkoušky lomové houževnatosti tahen - tvrdosti rázem v ohybu - smluvní meze pružnosti a únavy kovů - stanovení koncetrací škodlivých látek v zastavěných průmyslových a městských oblastech - analýzy a rizika havárií spojených se skladováním, výrobou a transportem škodlivých látek - výpočetní ...

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR - základní i aplikovaný výzkum v anorganické chemií a chemií na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami, organickou chemií, biochemií a biologií

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Pracoviště krizového a havarijního plánování a ochrany obyvatelstva.

BridgeWalkEnterprise, s.r.o.

BridgeWalkEnterprise, s.r.o.

Příprava hypoték. Poradenství ohledně přistěhovatelství a povolení k pobytu cizinců.

Technická inspekce České republiky

Technická inspekce České republiky

Pobočka. Institut technické inspekce, inspektorát. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Technická inspekce České republiky Pobočka Brno

Technická inspekce České republiky Pobočka Brno

Institut technické inspekce: -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Sídlo firmy dle OR: -Praha.

Katastrální úřad pracoviště Příbram

Katastrální úřad pracoviště Příbram

Služby: -katastrální úřad -výpis z katastru nemovitostí.

(záznamy 151/175 z 2023)  strana 7 / 81