Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Puclice
Obec Puclice se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Aktuálně žije v obci cca 372 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. V obci můžete navštívit například Tvrz Puclice, kde si objednáte prohlídku nebo Kapličku svaté Maří Magdalény - u rybníka, Židovský hřbitov, založený údajně v roce 1750 či Socha svatého Jana ...
Obec Puclice
Obec Věžná - malebná obec v kraji Vysočina
Obec Věžná se nachází v údolí říčky Nedvědičky v okrese Žďár nad Sázavou. Věžná je místo s bohatou historií, krásnou přírodou a přátelskou atmosférou. Nachází se v blízkosti hradu Pernštejn, který je jednou z nejzachovalejších a nejkrásnějších středověkých pevností v České republice. Věžná a její okolí je ideálním místem pro rekreaci.
Obec Věžná - malebná obec v kraji Vysočina
* Hlavním úkolem Státního okresního archivu Zlín je shromažďovat, zabezpečovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní dokumenty na území okresu Zlín. * V současné době je v našich depozitářích uloženo více než 4 500 běžných metrů archiválií a 1702 archivních fondů. * Uchováváme především dokumenty správních úřadů okresu, justice, ...

Státní okresní archiv Kroměříž. Telefonní čísla: -zástupce ředitele, knihovna: -573333833 -badatelna: -573333832.

Archív. Služby: - péče o historické písemnosti měst, obcí úřadů a škol - dohled nad spisovou službou-metodická pomoc.

Moravský zemský archiv: -archiválie, písemnosti, doklady dřívějších státních a samosprávných orgánů, podniků, firem -podnikové archivy. Pobočky: -Brno, Koliště 13 tel.:545247301

Ředitelství silnic a dálnic je investorem a správcem všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.

Hygienická stanice. Odbory: - hygiena obecná a komunální (HOK) - Ing. Eva Javoříková - tel. 577006725, 606740952 - e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz - hygiena výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU) - MUDr. Eva Sedláčková - tel. 577006729, 606740949 - e-mail: eva.sedlackova@khszlin.cz - hygiena dětí a ...

Hygienická stanice: -rozbory: -vod, půdy: -chemické -mikrobiologické: -těžké kovy -glazur keramiky -potravin -vín -měření: -hlučnost -prašnost -osvětlení -činnost: -poradenská -konzultační. Oddělení epidemiologie, desinfekce, linka AIDS tel.:572551379.

Hygienická stanice. Odbory: - hygiena obecná a komunální (HOK) - Ing. Eva Javoříková - tel. 577006725, 606740952 - e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz - hygiena výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU) - MUDr. Eva Sedláčková - tel. 577006729, 606740949 - e-mail: eva.sedlackova@khszlin.cz - hygiena dětí a ...

Hygienická stanice. Odbory: - hygiena obecná a komunální (HOK) - Ing. Eva Javoříková - tel. 577006725, 606740952 - e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz - hygiena výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU) - MUDr. Eva Sedláčková - tel. 577006729, 606740949 - e-mail: eva.sedlackova@khszlin.cz - hygiena dětí a ...

Slovanský ústav je veřejnou výzkumnou institucí, která se zabývá studiem slovanských jazyků a literatur v evropském kulturním kontextu. Vychází z tradičního komparativního pojetí, zkoumajícího slovanské jazyky a literatury mezi sebou, a obohacuje tento pohled aktuálními trendy evropské slavistiky. K nim patří i výzkum vztahů mezi slovanským a ...

Správní archiv Armády ČR: - středisko vojskové dokumentace - středisko vojskové evidence osob - oddělení pro odborné činnosti.

Armáda České republiky. Vojsko.Posádka. Kasárna.

Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Plánují a zabezpečují mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto ...