Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Zemní práce Vodní tokyčištění - rybníky

Chov a zpracování: -sladkovodní ryby -pstruh duhový -siven americký.

Manipulace s břemeny pomocí paletizačních vidlí Demolice Zemní práce - hloubení jam a výkopů - úpravy pozemků, svahů - zpevnění ploch, komunikací - čištění a opravy rybníků Čištění a opravy - rybníky

- - nákladní doprava TATRA 815 Jeřábnické práce Zdvihací práce (TATRA 815 s hydraulickou rukou) Bourací práce Výkopy ve stísněných podmínkách - zemní práce Drobné stavební práce Čištění - vodní toky

PRODEJ RYB - Zbyhněv Pustówka Třinec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. Rybí sádky. Prodej: - ryby, živých ryb - kaprů, kapři, kapr - amurů, amuři, amur - štika, štiky, štik - sumec, sumců, sumci - tolstolobiků, tolstolobici, tolstolobik - krmivo pro ryby. Chov, prodej: - pstruh, pstruzi, pstruhů. Ryby Vám i ...

Projekce, výstavba a provozování: - bioplynové stanice. Využití tepla z bioplynových stanic. Suchá, mokrá fermentace. Intenzivní chovy ryb: - recirkulační systémy.

Kompletní realizace - inženýrské sítě Demoliční práce - objekty - budovy Výkopové práce pro inženýrské sítě - vodovody - kanalizace - plyn - elektřina - parovodyterénní úpravy - svahování pozemků - zpevňování a úprava cest - odkopy budov (pro izolaci a ...

Prodej zboží: -odborná poradenská činnost v oblasti chovu, zpracování ryb, drůbeže -zemědělská výroba -chov ryb a drůbeže Chov ryb -plemenní kapři vlastních linií -produkce užitkových ryb.