Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Udržujeme městské lesy, drobné vodní toky a vodních díla, staráme se o zvláště chránění území a šíříme povědomí o ekologické výchově. Naše činnost zahrnuje: Městské lesy - lesopark Šárka, Chuchle, Hostivař, Hodkovičky, Bohnice - nové výsadby, pěstování a obnova lesa - pikniková místa, myslivost, rekreace v lesích. Dále Vám nabízíme ...

Mapování: -vodní zdroje v okolí domků, zahrad, stavební parcely -optimální místo pro zhotovení studny nebo vrtu, stanovení přesné hloubky, vydatnost a kvalitu pramenů -zapomenuté ing.sítě, ztracené cenné kovové předměty / prsteny, brýle, klíče, náušnice a .pod./ s pomocí detektorů Fisher 75 LTD a hloubkového Gemini-3. Vyhledávání: ...

Závod Terezín. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Závod Chomutov. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Závod Karlovy Vary. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Podnikové ředitelství. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Správa, údržba, opravy a investiční činnost na významných a určených drobných vodních tocích. Provozování a údržba vodních děl. Činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Protipovodňová opatření. Spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích. Rybné hospodářství: - prodej ryb - prodej jiker, ...

Povodí Odry. Správa, údržba: - vodní toky - vodní díla.

Povodí Odry, přehrada Šance - hrázný. Správa, údržba: - přehrada Šance.

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství.

Služby, prodej: -restaurace -pohostinství -řeznictví -chov, prodej ryb -výkup zvěřiny -prodej zvěřiny -pronájem chaty. Provoz Střelnice pod Novým Hájem.

Služby: - správa a údržba vodních toků - provozování a údržba vodních děl - zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod - rybné hospodářství.

Tvorba předpovědních povodňových systémů a zátopových plánů sídel a oblastí a plánování protipovodňových opatření

Pronájem: - kráčivá rypadla. Zmní práce v těžko přístupných terénech: - práce s kráčivými rypadly. Úprava a regulace: - toky. Mulčování: - náletové dřeviny.

Rybářství, rybnikářství. Prodej: -násadbové ryby, plůdky (kapr, štika, sumec, candát, tolstolobík) -nástražní rybky. Služby: -odlov ryb -sportovní rybolov. Rybí líheň, chov ryb.

Činnost: - údržba vodních toků, - těžba nánosů, - výstavba a oprava břehového opevnění, - revitalizace rybníků. Provozovna: V Rovných 280 Stříbrná Skalice 281 67

Chov a prodej: - lososovité ryby (pstruh, siven). Sezónní provoz rybářského bistra a rybolov.

Malby Stavba - komíny Izolace Betony Stavba - ploty Zemní práce - základy - sklepy - septiky - jímky - inženýrské sítě voda, plyn, kanalizace - úpravy terénů, komunikací a zahrad - nakládka a vykládka palet - manipulace na méně dostupná místa - nakládka sypkých materiálů Obklady a dlažby ...

Služby: -zemědělství -rostlinná výroba -pěstování brambor -živočišná výroba -chov skotu.

Autodoprava - nákladní - vnitrostární - nakládání a přemísťování materiálu Jeřábnické práce manipulace s břemeny do hmotnosti 20t - práce paletovacími vidlemi Práce hydraulickým bouracím kladivem Zemní práce - demoliční práce - veškeré výkopové práce - terénní úpravy - skrývky ornice Stavební montáže Úpravy ...