Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Plumlov.

Zemědělská správa Slavkov (Regionální organizační jednotka ředitelství státního podniku Praha): - tel. 581796108 - e-mail: josef.zabransky@vls.cz Živočišná výroba: - chov masného skotu, telata. Údržba: - trvalé travní porosty. Lesní správa Velký Újezd-polesí (Organizační jednotka divize Lipník nad Bečvou): - tel. 581796109 - e-mail: ...

Komplexní lesní práce: - těžba dřeva - dovoz dřeva. Prodej: - pily značky STIHL. Výroba: - živočišná. Stavební činnost. Autodoprava, doprava: - nákladní přeprava. Poplatkové lovy zvěře.

Dřevařská výroba: -řezivo -výrobky ze surového řeziva. Lesnická výroba. Myslivost: -poplatkový odstřel. Speciální doprava.

Pěstování lesa. Těžba lesa, přibližování dřeva. Zajišťování lesnických prací. Lesnické práce.

Spedice, doprava, zpracování: -surové dřevo. Velkoobchod: -řezivo.

Pěstování lesa a těžba dřeva.Výkup jehličnatého a listnatého dříví na odvozním místě.

Nákup, prodej: - kulatina - palivové dřevo. Těžba, přibližování, pořez dřeva. Přeprava dřevní hmoty. Výstavba: - dřevostavby - roubenky, dřevěné sruby.

Vnitrostátní, tuzemská nákladní autodoprava. Kamionová doprava. Mezinárodní kamionová spedice - spediční činnost. Rostlinná výroba. Export, import zemědělských komodit. Obchod s obilím. Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné a živočišné výrobě. Terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti související s ...

Lesnické práce. Lesnictví. Zabýváme se prodejem a těžbou dřeva. Prodej, těžba: - dřeva, dřevo.

Nákladní doprava Výkup a těžba - palivové dřevo

Těžba dřeva. Přibližování dřeva. Pěstební činnost Kácení rizikových porostů.

Lesnictví. Těžba a přibližování: -dřevo.

Lesní správa Jablonec nad Nisou, instituce působící v okrese na úseku životního prostředí.

Komplexní obhospodařování lesů: -těžba, přibližování, odvoz, prodej dříví -pěstování lesů -ochrana lesních porostů. Výroba: -dřevařská.