Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Spedice, doprava, zpracování: -surové dřevo. Velkoobchod: -řezivo.

Nákup lesa. Výkup - lesní pozemky. Lesnické práce: - práce při ozeleňování krajiny: - budování biocenter, biokoridorů, interakčních prvků a stromořadí podél cest - výškové práce - kácení rizikových stromů a ořezy ve výškách - těžba, přibližování dřeva - údržba produktovodů a elektrovodů. Prodej: - palivové dříví, ...

Pěstování lesa a těžba dřeva.Výkup jehličnatého a listnatého dříví na odvozním místě.

Nákup, prodej: - kulatina - palivové dřevo. Těžba, přibližování, pořez dřeva. Přeprava dřevní hmoty. Výstavba: - dřevostavby - roubenky, dřevěné sruby.

Vnitrostátní, tuzemská nákladní autodoprava. Kamionová doprava. Mezinárodní kamionová spedice - spediční činnost. Rostlinná výroba. Export, import zemědělských komodit. Obchod s obilím. Živočišná výroba. Činnosti v rostlinné a živočišné výrobě. Terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch. Činnosti související s ...

Lesnické práce. Lesnictví. Zabýváme se prodejem a těžbou dřeva. Prodej, těžba: - dřeva, dřevo.

Nákladní doprava Výkup a těžba - palivové dřevo

Těžba dřeva. Přibližování dřeva. Pěstební činnost Kácení rizikových porostů.

Lesnictví. Těžba a přibližování: -dřevo.

Lesní správa Jablonec nad Nisou, instituce působící v okrese na úseku životního prostředí.

Služby-řemeslo: -pěstební činnost -těžba dřevní hmoty -lesní správa.

Komplexní obhospodařování lesů: -těžba, přibližování, odvoz, prodej dříví -pěstování lesů -ochrana lesních porostů. Výroba: -dřevařská.

Služby: -lesní hospodářství -obnova lesa, těžební činnost, pěstební činnost.

Lesy České republiky s.p. Těžba dřeva, pila. Revíry: - Černíny - tel. 327 591 241.