Ing. Zdeněk Kučera - PATIN
Patentová kancelář Zlín
Patentová kancelář Zlín

Znalecká kancelář PATIN - ochranné známky a posudky

Patentový zástupce nabízí služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků:
- ochranné známky a značky v ČR
- mezinárodní ochranná známka Společenství EU
- výběr a ochrana obchodního jména
- právní poradenství
- známkové a literární rešerše
- zastupování klientů, poradenství a konzultace ve sporech o autorská a průmyslová práva před úřady a organizacemi v ČR i zahraničí
- zastupování zahraničních klientů ve věcech průmyslového práva před úřady v ČR.

Soudní znalec v oboru průmyslového práva a ekonomiky:
- patent, užitný vzor, ochranná známka
- oceňování duševního vlastnictví a KNOW-HOW
- průmyslové vzory
- licenční a obchodní smlouvy
- autorské právo
- nekalá soutěž
- odhady cen
- vypracování znaleckých posudků z oboru průmyslového práva.


Slogan:

Znalecká a známková kancelář


Katalog firem:    

Právnické a advokátní služby

,  

Soudní znalci a odhadci

,  
Štítky:

ochranné známky, patentový zástupce, průmyslové vzory, registrace, EU, OHIM, oceňování patentů Zlín