Advokátní kancelář
JUDr. Šárka Apltauerová


U Staré elektrárny 2050/38, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00
Telefon: +420 602 586 883

Advokátní kancelář JUDr. Šárky Apltauerové z Ostravy se specializuje na rodinné právo - návrhy na rozvod, výživné, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, a na insolvenční právo - sepisování návrhů na oddlužení. Dále řeší záležitosti týkající se obchodního i občanského práva, dědického práva, pracovního a trestního práva i exekucí.

Naši bezbariérovou kancelář naleznete poblíž Gagarinova náměstí ve Slezské Ostravě, nedaleko krajského soudu.

Poskytované právní služby:
generální 28-letá praxe - včetně sporové agendy

Rodinné právo:
- rozvody - sporné, smluvené včetně sepsání dohod o úpravě majetkových poměrů manželů a bydlení po rozvodu, sepisování dohod o vypořádaní společného jmění manželů, sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, bydlení do rozvodu a bydlení po rozvodu, správa společného majetku

- děti – střídavá výchova, společná výchova, výlučná péče o nezletilé, včetně změn
- výživné – dětí, manžela, rodičů
- úprava styku – děti, rodiče, prarodiče
- domácí násilí, vykázání

Využívání alternativních forem řešení konfliktů:
- smírná jednání
- mediace
- Cochemská praxe

Obchodní a občanské právo:
- se zaměřením na pohledávkovou agendu a sepisování smluv, kupní, darovací, vypořádací, zřízení služebnosti, zrušení věcných břemen, atp. včetně ověřování podpisů a Advokátní úschovy.
- sepsání žalob, návrhů na vydání platebního rozkazu, směnečných platebních rozkazů, návrhů na vydání rozhodčích nálezů, sepis odvolání, námitek, směnečných námitek, odporů a zastupování před soudy a rozhodčími soudy

Insolvenční právo:
- sepis insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek, zastupování v řízení
- řešení úpadku - sepsání návrhu na oddlužení

Exekuce:
- podání návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, sepis vylučovacích žalob
- vymáhání pohledávek prostřednictví soudního vykonavatele či exekutora

Dědické právo:
- právní poradenství včetně zastupování v dědickém řízení

Pracovní právo:
- pracovní poměr, pracovní a manažerské smlouvy, odpovědnost v rámci pracovněprávních vztahů, zejména náhrady škod vzniklých pracovním úrazem a nemocí z povolání

Trestní právo:
- obhajoba ex- offo
- trestněprávní odpovědnost mladistvých
- odklony v trestním řízení

Odměna:
- odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/96 Sb. o odměnách advokátů ( advokátní tarif).
- odměna za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.
- odměna je vždy stanovena dohodou, ještě na počátku poskytování právních služeb.
- odměna za sepis návrhu na povolení oddlužení činí 4.000, -Kč.

Od roku 1996 -2016 jsem vykonávala generální advokátní praxi v rámci sdružení advokátů JUDr.Jirousek, Skalník, Bernatík a spol. Od roku 2017 vykonávám advokacii samostatně, primárně se zaměřením na rodinné a insolvenční právo - oddlužení.

IČ: 66225078
Okres: Ostrava-město
Stát: Česká republika
Právní forma: podnikatel se ŽO
Počet zaměstnanců: bez zaměstnanců
Obrat: do 5 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: JUDr. Šárka Apltauerová

Telefon:
+420 602 586 883

Email:
sarka@apltauerova.cz

Web:


Kontaktní osoby:
JUDr. Šárka Apltauerová
tel: +420 602 586 883
email: sarka@apltauerova.cz


GPS: 49°50′22.67″ N, 18°17′51.87″ E

QR kód firmy Advokátní kancelář JUDr. Šárka Apltauerová

MUDr. Ilona Klímková
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související články
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


FABIAN & PARTNERS  - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

FABIAN & PARTNERS - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

Jste věřitelem a marně vymáháte své peníze zpět? Pomoci vám může zkušený insolvenční správce. Toho najdete u společnosti FABIAN & PARTNERS. Pomůžeme vám v oblasti insolvence, s vyřízením potřebných dokumentů i se zastupováním na úřadech. Služby insolvenčního správce ale nenabízíme pouze věřitelům. Obrátit se na nás mohou i dlužníci. Těm nabízíme odborné poradenství i praktické rady, jak úspěšně zvládnout oddlužení.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol.

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann a spol.