Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Montáž a zriaďovanie rozhlasových a televíznych vysielačov Prenájom hnuteľných vec - leasing v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Skladovanie Prieskum trhu Colný deklarant Pohostinská činnosť Počítačová grafika Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom športových potrieb Organizovanie veľtrhov a výstav Prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Prípravné ...

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj výpočtovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby spojené s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Reklamné služby Prenájom zariadení a automobilov Ekonomické a marketingové poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v predmete podnikania Reklamné činnosti v rozsahu voľnej ...

Reklamná činnosť Organizovanie kultúrnych podujatí Sprostredkovanie obchodu a služieb Vydavatelská a publikačná činnosť Výroba a tvorba videa, audio a audiovizuálnych programov Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby a tvorby videa, ...

Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Správa počítačových sietí Služby súvisiace s databázami Reklamné a marketingové služby Počítačové spracovanie údajov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť ...

Fotografické služby Natáčanie videokamerou Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb Grafické návrhy pomocou výpočtovej techniky Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Služby súvisiace s počítačovým ...

Prieskum trhu Inžinierska činnosť Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Management v oblasti kultúry Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov a zariadení, leasing Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry Sprostredkovanie kúpy, predaja a ...

Školiaca činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí - leasing Špedičná činnosť s výnimkou dopravy Poskytovanie ubytovania - hotel, botel, motel, penzión Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, kultúry a umenia v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výroba audio-video záznamov na zmluvnom základe okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /autorský ...

Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie internetovej čitárne Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vyučovanie v odbore umenia - tanec, divadlo Grafické práce na počítači podľa predlohy Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Realitné agentury Sprostredkovanie obchodu a služieb Šírenie - predaj a požičiavanie audiovizuálnych diel Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel- prevádzkovanie kina Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Reklamná a propagačná činnosť ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tlačou Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Ozvučovanie a ...

Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Sprostredkovanie obchodu Reklamné a propagačné služby Činnosť organizačných poradcov Školenie v oblasti podnikateľských aktivít nákup,predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s ...