Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Fotografické služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ...

Vedenie účtovníctva Výroba zvukových a zvukoobrazových nosičov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Upratovacie, čistiace práce a ich sprostredkovanie Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom ...

Prenájom audiovizuálnej techniky Výroba audiovizuálnych záznamov Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu so súhlasom ...

Prieskum trhu Prevádzkovanie kina Organizovanie výstav Výroba videozáznamov Poradenstvo v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Potápačské práce Inžinierska činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž určených meradiel Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Predaj vína Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba vína v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava a údržba telekomunikačných ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a ...

Pneuservis Upratovacie práce Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom reklamných plôch Reklamná a propagačná činnosť Služby verejných nosičov a poslov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie verejne dostupných informácií Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Finančný lízing Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Fotografické služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Nakladanie s ...

Výroba videa záznamov Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských podujatí Výroba a šírenie audiovizuálnych záznamov Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Služby v oblasti ...

Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Tlmočnícke a prekladateľské služby z/do anglického a chorvátskeho jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Grafické práce pomocou počítača Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Zhotovovanie web stránok a ich následná aktualizácia Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Producentská činnosť v oblasti videotvorby a ...

Baliaca činnosť Zásielkový predaj Marketing a management Administratívne služby Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom dopravných zariadení Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Komisionálny predaj výpočtovej techniky a tovaru Vydavateľská ...

Fotografické služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Činnosť ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru na ...

Prevádzkovanie kín Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov Reklamná, distribučná, propagačná a inzertná činnosť Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Výroba zvukovo-obrazových diel a záznamov so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Výroba tovaru z plastov Zámočníctvo - kovovýroba Služby v oblasti sklenárstva Výroba iných výrobkov z dreva Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov Služby súvisiace ...