Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Pěstování a prodej vánočních stromků. Poradenství při pěstování vánočních stromků. Projektování a realizace zahrad. Údržba zeleně. Odborný hospodář pro soukromé lesy. Prodej sazenic dřevin a okrasných stromků.

Nakládání s odpady. Obchodní činnost. Pronájem nemovitostí. Služby pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

-zemní práce a jejich zajištění -koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -nakládání s odpady -povrchová úprava skla mimo živnosti uvedené v příloze 1 ŽZ sk. 106 -zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb -Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Velkoobchod, prodej. - zemědělské produkty, zemědělské komodity: - obilniny, olejniny, kukuřice - proteinová krmiva - mléčné krmné směsi - chovatelské potřeby. Chovatelství. Lesnictví. Poradenský servis pro chovatele, včelaře a myslivce.

Lesnictví. Služby: - pěstování lesních dřevin - těžba dřeva. Arboretum Vsetín. Horská chata Nivka.

Doprava: - dřevní hmoty. Výroba: - dřevní hmoty - palivové dříví - štěpky. Prodej: - palivové dříví Pěstební činnosti v lestnictví.

Autodoprava : - nad 3, 5t. Přeprava - nadměrné náklady. Obchod se dřevem (výkup i následný prodej dřeva). Těžební práce (ruční i harvestorovou technologií, včetně odvozu) Výkup: - lesy s pozemky - dřevní hmotypěstění dřevin.

Poradenství: -obor lesnictví, pilařská výroba -provozování lesní a zemědělské výroby. Služby: -lesnictví -pila -silniční motorová doprava.

Služby a činnost: - oblast lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu: - vlastníkům lesa - kontakty se zahraničím - informatika - výstavnictví.

Provádíme, zajišťujeme a nabízíme komplexní lesnické služby, od pěstební a těžební činnosti, včetně odvozu dřeva, až po odborné poradenství, odhady lesa, vypracování žádostí o dotace apod.

Těžba dřeva. Výkup lesa a dřeva. Zalesnění vytěžených lesů.

Lesní školka, pěstování: - vzrostlé stromy - vánoční stromky - okrasná školka

Činnost: - lesnické služby - těžba, přibližování dřeva - pěstební činnost. Prodej: - palivové dřevo. Komunální služby: - sekání trávy kolem silnic - prohrnování sněhu traktorem.

Prodej: - palivové dřevo, dříví - sazenice lesních dřevin. Služby: - výkup dřevní hmoty.

Služby: - lesnictví - lesní hospodářství

Služby: - komplexní, nebo i částečné služby vlastníkům lesů - těžba a přibližování dřeva - odlesňování stavebních ploch - pěstební činnost - výškové práce - prodej palivového dřeva v délkách 2 - 6m

Služby: - lesnictví - rybářství - myslivost - truhlářství

Společnost FM Proles CZ s.r.o. z Frýdku-Místku poskytuje veškeré služby pro vlastníky lesa, zabývá se prodejem stromů a kulatiny, realizacemi zahrad a provozuje vinný archiv. Služby pro vlastníky lesa - těžba a přibližování dřeva - výsadba stromů a oplocování kultur - nákup a prodej kulatiny a vlákniny Prodej odrostků, vzrostlých ...

Těžba dřeva. Odstraňování odpadů. Prodej: - dřevěné obaly - pilařské výrobky. Lesnictví.

Služby: -optimalizace hospodaření na lesním majetku -výpočet zásoby porostů nastojato -výkup lesních majetků -nákup a prodej dříví -těžební a pěstební činnost -realizace a úprava zahrad -rizikové kácení dřevin

Služby: - lesní hospodářství - těžební a pěstební činnost - výkup dříví - prodej palivového dříví