Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Údržba zeleně. Lesnické práce. Zemní a stavební práce. Malířské a natěračské práce. Zednické práce.

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Pěstitelské pálení -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Dřevařská výroba: - terasová prkna, konstrukční hranoly, dřevěné fasády Lesní činnost.

Služby: -lesnické práce -kácení -prořezávka -řezání dřeva na jednotlivé délky -úprava dřevin -úklid klestí -zprostředkování dřeva -doprava dřeva

Služby: - vzdělávání pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství, rekultivací, krajinářství a zpracování dřeva - pěstební činnost v lesnictví - odborné prořezávky a probírky - výsadba dřevin - těžba dříví - úprava a údržba zeleně

Služby: -zahradnické -lesnické -komunální

Činnost: - lesnictví - přibližování dřeva - výkup dřeva

Činnost: - rekultivace - lesnické práce - sadové úpravy - údržba zeleně

Velkoobchod, prodej: -vánoční stromky

Nabízí majitelům lesů: -výkup dřeva -doprava dřeva -veškeré těžební práce -veškeré pěstební práce -komplexní obhospodařování lesních porostů -výroba a prodej stavebního řeziva -výroba a prodej palivového dříví

Lesní výroba. Komplexní obhospodařování lesních porostů. Prodej a pěstování: -lesní kultury. Prodej: -lesní a zahradní technika. Výroba, prodej, export: -palisády -plotovky -rýgle, kůly.

Práce: -zemní -demoliční -lesnické -kamenické -vodohospodářské stavby Služby: -nákladní autodoprava

Dřevorubecké práce: - kácení stromů - kácení rizikových stromů - kácení stromů pomocí horolezecké techniky - těžba dřeva - asanační kácení - sázení stromů - odfrézování pařezů - výkup lesů

Zemní, výkopové a lesnické práce, demolice, úpravy zahrad

Služby, práce: - lesnictví - dřevovýroba Chov: - masný skot

Městské lesy. Výroba: - pilařská kulatina - pilařské dříví. Údržba zeleně, keřů, stromů. Služby v oblasti zeleně a městských lesů. Výkup lesní zvěře.

Vodohospodářské stavby: -zemní práce -lesní cesty -odvodnění. Sadové úpravy a údržba zeleně. Lesnická, zemědělská rekultivace. Lesní práce. Údržba zeleně. Kácení stromů. Návrhy, zakládání zahrad. Sadové úpravy.

Pronájem - nebytové a skladové prostory. Chov, porážka, porcování, velkoobchod, maloobchod - drůbež - drůbež celá i porcovaná. Rostliná výroba. Lesnická činnost.

Práce: - těžba, přibližování dřeva - pěstební činnost - rizikové kácení dřevin

Činnost: - zemědělská, lesnická rekultivace - údržby zeleně - hydroosev - ořez stromů, rizikové kácení - pěstební činnost v lesích

Výkup a prodej: - dřeva Výkup: - lesů vč lesních pozemků - těžba - manipulace - přibližování dřeva - doprava - činnost odborného lesního hospodáře - pěstební činnost - prodej sadby - ochrana lesů.

Práce: - údržba zeleně - výsadba zeleně - lesnictví - zalesňování

Komplexní lesnické práce: - pěstební činnost - těžba a přibližování dřeva, dříví - správa lesa, lesů - lesní hospodářství - myslivost.