Dolní Třešňovec 30/IV
Lanškroun 563 01
tel.: +420 465 324 502
email: info@axialan.cz

KONTAKT
VíCE >

autorizované měření emisí, Lanškroun, měření účinnosti kotlů, kotelny, spalovací zařízení

AXIA CZ s.r.o. +
DALŠÍ
FOTKY
Firma AXIA CZ s.r.o. sídlící v Lanškrouně poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a energetiky pro průmyslové podniky, obce, města i soukromý sektor.

Autorizované měření emisí:
- kotelny
- technologické provozy (galvanovny, lakovny, povrchové úpravy, zpracování dřeva, slévárny, kovárny, chemické provozy, cukrovary)
- měření účinnosti kotlů a spalovacích zařízení, seřízení spalovacího procesu s následným vyhodnocením
hospodárnosti, provozní spolehlivosti a kvality obsluhy.

Výpočet poplatků za znečištění pro potřeby ČIŽP:
- ekologické poradenství z hlediska emisí
- komplexní řešení problematiky provozu uhelných kotlů
- poradenství v energetice.

Řízení provozu kotelen:
- posouzení stávajícího stavu z hlediska ekonomického i ekologického
- vypracování nejvhodnější varianty z hlediska uživatele a odběratele
- rekonstrukce stávajícího zařízení včetně možnosti finanční spoluúčasti
- dlouhodobé provozování a zabezpečení veškerých činností spojených se zabezpečením kvalitní dodávky
tepelné energie pro konečného odběratele.

Jsme autorizováni Ministerstvem životního prostředí České republiky k měření těchto látek:
- oxid uhelnatý CO
- oxidy dusíku NOX
- oxid siřičitý SO2
- tuhé znečišťující látky TZL
- organický uhlík TOC
- kovy As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
- chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru
- anorganické sloučeniny fluoru, plynné
- těkavé kyanidy
- anorganické kyseliny.
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA AXIA CZ s.r.o.

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA AXIA CZ s.r.o.

http://www.axialan.cz

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Autorizované měření emisí v kotelnách a technologických provozech

Autorizované měření emisí v kotelnách a technologických provozech

Autorizované měření emisí na stacionárních zdrojích znečišťování provádí firma Axia CZ s.r.o., Lanškroun. Měříme znečišťění ovzduší u technologických provozů a provozů pro výrobu tepla a elektřiny.

VÍCE MICROSITE


AXIA CZ s.r.o.
Dolní Třešňovec 30/IV
Lanškroun
563 01

Telefon:
+420 465 324 502
Email:
email
Web:
IČ: 25956728
DIČ: CZ25956728
Okres: Ústí nad Orlicí
Právní forma společnost s r. o.
Kontaktní osoba: Petr Marek
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
VÍCE

OBRÁZKY

left right

AXIA CZ s.r.o.


AXIA CZ s.r.o.