Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Dvůr Lobeč - zemědělství - myslivost (obora Podčejek, bazantnice Hájek) - lesnictví Ubytování Zámek Lobeč - vinný sklep

Soukromý zemědělec. -rostlinná výroba -zemědělské produkty -živočišná výroba

Výroba: - rostlinné a živočišné produkty.

Zemědělské družstvo: - rostlinná výroba - živočišná výroba.

Soukromý zemědělec. Provádění rostlinné výroby kombinované se živočišnou.

Soukromý zemědělec. -rostlinná výroba -zemědělské produkty -živočišná výroba

Soukromý zemědělec. -rostlinná výroba -zemědělské produkty -živočišná výroba

Agrofarma. Rostlinná výroba, pěstování: -zelenina.

Nákup, prodej, import, export: - zemědělské komodity.

Zprostředkování obchodu. Zprostředkování služeb: -doprava -úprava a zpracování zemin a zemědělských produktů. Velkoobchod: -zemědělské produkty -chemické látky a výrobky.

Zemědělské družstvo. Pěstované plodiny: - obilí - cukrovka - řepka - kukuřice - vojtěška Chov: - dojnice

Služby: - autodoprava - zemní práce - betonárna - stavitelství.

Rostlinná výroba: - zpracování produktů rostlinné výroby.

Výroba: - rostlinná - živočišná

Zemědělská výroba.

Zemědělská výroba. Pěstování: - olejniny - obilniny - cukroviny.

Velkoobchod, maloobchod: -ovoce, -zelenina.

Zabýváme se ekologickým zemědělství, rostlinnou a živočišnou výrobou.