Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Společnost AGRONA, spol. s r.o. se specializuje na zemědělskou prvovýrobou. Zemědělská prvovýroba zahrnuje pěstování plodin, jejich sklizeň a základní zpracování, dále sem patří chov zvířat. Služby: -zemědělská prvovýroba -chov hospodářských zvířat -pěstování zemědělských plodin -kooperační služby v zemědělství.

Prodej - zelenina Pěstování - zelenina

Nákup, prodej: - obiloviny - olejniny Prodej: - průmyslová hnojiva - osiva

Společnost RenoFarmy, a.s. provozuje bioplynové stanice a zaměřuje se na rostlinou a živočišnou výrobu.

ADW Feed, a.s. zemědělský holding, který se zabývá výživou půdy, rostlin a zvířat, prodává krmiva pro hospodářská zvířata, podporuje zdravé hospodaření a výrobu mléka v nejvyšší Q kvalitě.

Aleš Němec je soukromý zemědělec.

Miroslav Kopuletý se zaměřuje na zemědělskou výrobu, stavební a zemní práce a na přepravu nákladu a sypkých hmot.

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Společnost AGROMORAVIA, a.s. se zabývá rostlinnou výrobou. Pěstujeme obiloviny, olejniny a kukuřici. Rostlinná výroba: - obiloviny - olejniny - kukuřice.

Firma Václav Němeček - Agrofarma nabízí své služby v oblasti rostlinné výroby. Působím jako soukromý zemědělec a soustředím se na pěstování obilovin a olejnin. Kromě pěstování zajišťuji také sklizeň slunečnice, pšenice, ječmene a dalších plodin. Zemědělská činnost: - rostlinná výroba - pěstování obilovin (pšenice, ječmen sladovnický, ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Živočišná výroba

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Lesnictví a těžba dřeva

Josef Dufek se zaměřuje na zemědělské práce a pěstování obilovin, luštěnin a olejnatých semen.

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Lesnictví a těžba dřeva Sladkovodní akvakultura

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Podpůrné činnosti pro lesnictví Sladkovodní akvakultura

Karel Bartoš se zaměřuje na prodej a výrobu rostlinných produktů.

Luděk Pokorný se zaměřuje na opravy traktorů, nákladních aut, prodej obilovin, luskovin, semen a krmných směsí.

MOAGRO, a.s. se zaměřuje na nákup, skladování, ošetřování a prodej zemědělských komodit jako jsou obiloviny, olejiny a luštěniny.

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Nákup, prodej, export, import. Obchodní činnost v oblasti zemědělství, obchodní a odbytová činnost zemědělských komodit (možnost dlouhodobé spolupráce formou poskytnutí zálohy na osiva), (export-import): -posklizňová úprava semen na vlastním separátoru -skladování zemědělských komodit -mák, kmín, len, hořčice, hrách, peluška, pohanka, ...

Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice se nachází v okrese Opava. Hospodaříme na více pozemcích, které zasahují do 10 katastrálních území a rozkládají se v západní části Opavsko-hlučínské plošině. Veškerá činnost našeho družstva se odehrává v obcích Stěbořice, Jezdkovice, Nový Dvůr, Jamnice, Milostovice a Zlatníky. Zabýváme se rostlinnou a ...

Tomáš Vaníček se zaměřuje na produkci ječmene, pšenice a řepky.

Výroba: -osivo, ito. Pěstování, rostlinná výroba: -pohanka. Zajištění: -sklizně (sklizeň) obilí. Provedení: -podmítky diskovým podmítačem. Setí: -obiloviny bezorebním secím strojem. Oprava: -zemědělské stroje. Práce: -zámečnické. Ruční nářadí: -ostření kovářským způsobem.