V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Aromatrapie - pro jednotlivce, pro skupiny, obchodní strategie. Masérské, rekondiční a regenerační služby. Psychologické poradenství, poradenství zdravého životního stylu. Ubytovací služby a relaxační pobyty (v podhradí Helfštýna - Týn na Bečovu).

Klinická psychologie. Poradenské centrum. Dopravní psychologie. Psychodiagnostické metody. Měření firemní kultury. Manželská poradna. Individuální psychoterapie.

Supervize a koučování. Individuální supervize, týmová, přímá, skupinová supervize, supervize vedení. V oblasti sociální, zdravotnické a školství. Specializace na krizovou supervizi.

Činnost: - bezplatná materiální pomoc lidem, kteří se z jakýchkoliv důvodů octli v akutní nouzi. - pracovní uplatnění osobám dlouhodobě nezaměstnaným a handicapovaným - finančně dostupné věcné vybavení sociálně slabším spoluobčanům. Nabízíme možnost darovat zánovní textil a zachovalé vybavení domácnosti. Kontakt na další provozovnu na ...

Ordinace praktického lékaře pro dospělé. Psychoterapie. Rehabilitace.

Činnost: - poradenství, konzultace v oblasti profesního života - rozvoj osobnosti - koučování - řešení konfliktů.

Služby: - klinická psychologie - psychoterapie a psychosomatika

Psychoterapeutické centrum: - psychoterapie - koučování - Rolfterapie – strukturální integrace - práce s hlasem

Akreditovaná vzdělávací společnost. Služby, poradenství a vzdělávání v oblastech: - pedagogiky, psychologie a managementu - sebepoznání, komunikace a emoční inteligence - metod a forem pedagogické práce, formativního hodnocení - poskytování clodových služeb v oblasti evaluace - rozvíjení metod formativní evaluace - vztahy rodičů a dětí, ...

Centrum psychoterapie - hypnoterapie - individuální, párová psychoterapie - krizová intervence - psychodiagnostika - psychologické poradenství - relaxace - skupinová psychoterapie.

Rozvojové a terapeutické centrum: - psychologické poradenství - koučování.

Sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a sociální rehabilitace pro osoby s diagnózou poruchy autistického spektra.

Činnost: - psychoterapie - tělesná terapie.

Služby: - osobní rozvoj: - psychoterapie, koučink, 3d psychodiagnostika.

Služby: - psychologické poradenství - krizová intervence - práce s dětmi a dospívajícími - psychodiagnostická vyšetření dětí i dospělých zaměřená na paměť, intelekt, osobnost

Služby: - psychologické, pedagogické a výchovné poradenství - individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku

Služby: -individuální, párová a rodinná terapie, včetně terapie psychosomatických problémů.

Psychoanalytická psychoterapie - psychoterapie pro děti - technika volných asociací.

Psychologické poradenství a diagnostika -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Činnost: - akreditovaný dopravní psycholog - zpracování psychologických posudků - psychologické poradenství.