V případě psychických problémů je vhodné navštívit psychologickou poradnu, kde vám mohou poradit s individuálními psychickými potížemi, jako jsou deprese, nervozita, úzkosti a nízké sebevědomí, dále s migrénami, nespavostí, tiky, s výchovou nebo vztahy.

Mgr. Miroslava Horáková se zaměřuje na poradenství, terapie, numerologii a na seberozvoj a sebepoznání.

PhDr. Jana Lorencová se zaměřuje na psychologii, psychoterapie a koučink.

Mgr. Eva Kneblová se zaměřuje na psychologické poradenství a pořádá kurzy a besedy zaměřené na výchovu a vzdělání.

Společnost JITRO Olomouc, o.p.s. poskytuje sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Společnost PhDr. Dagmar Konečná s.r.o. poskytuje služby: - psychodiagnostika a psychoterapie dětí a dospívajících - psychodiagnostika a psychoterapie dospělých

Psychologická ambulance pro děti, dospívající a dospělé.

Služby: -pomoc dětem a mládeži s výchovnými a výukovými problémy a drogami -pomoc v krizových výchovných situacích -psychologicko-pedagogická diagnostika a terapie (individuální, skupinová, rodinná).

Služby: - dopravní psychologie - akreditované pracoviště pro dopravně-psychologická vyšetření řidičů všech skupin - posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. - povinné vyšetření pro profesionální řidiče - vyšetření pro vybodované řidiče

Chráněné bydlení. Poskytování sociálních služeb..

PhDr. Oldřich Tegze se zaměřuje na koučink, meditace, neverbální komunikaci, rozvoj prezentačních dovedností, vedení porad, trénink kognitivních funkcí a mnoho dalšího.

Poskytuje - poradenství a služby v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Společnost Duševní zdraví, o.p.s.poskytuje sociální služby – sociální rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní formě.

Mgr. Kristýna Hájková se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie pro děti.

Mgr. Eliška Moravcová se zaměřuje na psychologické poradenství a terapie.

Mgr. Peter Kollár se zaměřuje na psychologické terapie a poradenství.

Služby: -psychoterapie -psychologické poradenství -pomoc v obtížných životních situacích.

Psychologické poradenství, osobnostní rozvoj, koučink, zpracování traumat, hledání smyslu, psychosomatika, párová sezení, psychologie sportu, životní vize

Činnost: - zajišťování komplexních služeb sociální péče osobám s mentálním postižením.

Služby - psychoterapie - psychologické poradenství pro dospělé.

Auxilium o.p.s. se zaměřuje na poskytování sociálně-aktivizačních a odlehčovacích služeb, sociální poradenství, dopravu s asistencí a krizovou intervenci.

Společnost Psychoterapeutická praxe, s.r.o. poskytuje psychoterapeutické služby.

Terapeutická komunita: - zařízení pro dlouhodobou léčbu drogově závislých - chraněné bydlení, skupinová a individuální terapie. Občanská poradna: -právní, sociální, rodinné poradenství - protialkoholní ambulantní program.

Domov pro osoby se zdravotním postižením. Domov se zvláštním režimem.

Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. poskytuje služby sociální péče, pomoc při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, stravování, sociální poradenství.