Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Výstavba a rekonstrukce: - inženýrské sítě: - vodovody - kanalizace - ČOV (čističky odpadních vod) - chodníky - dětská hřiště Stavby: - malé vodní elektrárny. Zemní práce.

Projekce, realizace, provoz: -fotovoltaické elektrárny -větrné elektrárny -vodní elektrárny

Stavby, projekce, dodávky, výroba, servis: -zahradní stroje -zemědělské stroje pro malá hospodářství Projekty, vývoj, dodávky

Výstavba a provoz malých vodních elektráren.

Realizace - fotovoltaické elektrárny Realizace - malé větrné elektrárny Realizace - malé vodní elektrárny

Projekce, rekonstrukce a stavby budov.

Stavby: -vodohospodářské -vodní nádrže-výstavba, opravy, odbahňování -úpravy toků, revitalizace -kanalizace a vodovody -zemní prácei v těžko přístupných terénech -stavby sanační a rekultivační -výstavba a opravy lesních a polních cest. Mechanizace: -pásový bagr CAT* 317 B -4 kráčející bagry typu Schae PP -buldozer ...

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

Velkoobchod, sklad: - materiál-elektro: - měděný a FEZN hromosvodářský - elektroinstalační - kabely, vodiče, skříně - svítidla, světelné zdroje - vše pro montážní firmy, stavebníky, zásobovače elektro i soukromníky - spojovací materiál: - hřebíky, vruty, šrouby, závit - tyče, matice, podložky atd. - stavební kování, ...

Provádění staveb (stavby) na klíč. Držitel certifikátu kvality ISO 9002 Provádění, výstavba: -inženýrské stavby -vodohospodářské stavby -vodovody a kanalizace -úpravy toků (toky), odstraňování povodňových škod (škody) -výstavba vozovek (vozovky), lesních cest (cesty), zpevněných ploch (plochy) a mostů (mosty) -výstavby ...

Pila. Dřevovýroba, prodej, montáž: -pergoly, ploty Prodej: -hranoly, desky, střešní latě.

Vodní elektrárna, energetika. Výroba, rozvod, dodávka: -elektřina.

Společnost SunTanzer s.r.o. nabízí zákazníkům inovativní řešení v oblasti energetiky s využitím solární technologie a fotovoltaických systémů na výrobu elektřiny.

-služby dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady v jaderném průmyslu -výroba a dodávka dekontaminačních zařízení a technologií -měření dozimetrických veličin -zpracování a úprava nebezpečných odpadů (kalů, ionexů, olejů) do SIAL matrice -detekce, měření a odstraňování radioaktivních látek z životního prostředí -poradenská a expertní ...

Stavební firma. Realizace gabionových konstrukcí: -volně stojící stěny -ploty -obklady -zpevňování svahů -úpravy vodních toků

Natěračství, natěračské práce: - antikorozní nátěry ocelových konstrukcí. Malířství, malířské práce. Pískování i sanace betonu. Provozování: - malá vodní elektrárna.

Realizace: - fotovoltaické sluneční elektrárny včetně dodání solárních modulů - hladinová regulace. Výchozí i periodické revize: - elektrická zařízení - malé vodní elektrárny s měřením kompenzace a síťové ochrany.

Projekce a poradenství: - vodní hospodářství - čistírna odpadních vod - kanalizace - vodovody - rybí přechody - rybníky - malé vodní elektrárny.

Stavby: -vodohospodářské -vodní elektrárny -opěrné zdi -injektážní práce -jezová tělesa -ekologické stavby -kanalizace -vodní nádrže -drobné pozemní stavby.

Stavby: -práce stavební -projekce stavební -investorsko inženýrská činnost -občanské a bytové -inženýrské včetně technické vybavenosti sídlištních celků -průmyslové -dopravní. Autodoprava. Zprostředkovatelská činnost: -obchod -služby. Polygrafická výroba: -sítotisk -gumotisk -chemografie -stereotypie ...

Výstavba, rekonstrukce a opravy: - rozvoden a spínacích stanic VN, NN - průmyslových a distribučních transformačních stanic VN/NN - kabelových vedení NN, VN, telekomunikace - kabelových souborů - vzdušných vedení NN, VN - průmyslových rozvodů a elektroinstalací - elektroinstalací rodinných domků - projektování elektro - revizní ...